Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ДОВГАНЬ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

dd

Професор  кафедри.

Доктор юридичних наук (2016 рік), старший науковий співробітник (2007 рік).

Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України від 23.07.2018 №214).

Олександр Дмитрович має значний досвід наукової, науково-педагогічної, аналітичної та організаційно-управлінської діяльності. Експерт з питань національної, державної та інформаційної безпеки.

Член спілки юристів України, заступник голови Координаційного бюро з інформаційного  права  та  інформаційної  безпеки відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України.

Член наукової ради Міжнародного збірника наукових праць «Європейське співробітництво» (м. Варшава), редакційних колегій наукового журналу «Інформація і право» та збірника наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Право».

Головні напрями наукових досліджень – проблеми теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної і національної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки й протидії кіберзлочинності.

Автор (співавтор) понад 120 наукових праць, серед яких монографії: «Інтернет-комунікації в діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект» (2013); «Організаційно-правові засади захисту критичної інфраструктури України від кіберзагроз» (2013); «Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико – правові та організаційні аспекти» (2015); «Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні» (2016); «Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту» (2017);  «Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства» (2017); співавтор підручників:  «Організація захисту інформації з обмеженим доступом» (2011); «Європейська інтеграція України» (2013);  «Менеджмент інформаційної безпеки» (2013) та навчальних посібників: «Методологія інформаційно-аналітичної роботи» (2011); «Методологія захисту інформації» (2012); Організаційно-правові основи охорони комерційної таємниці (2013); Протидія промисловому шпигунству(2015) та ін.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ДОВГАНЯ О.Д. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

e-mail: kipp_fsp_kpi@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59