Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Договірне право

Анотація: Договірне право як галузь права – це система правових норм, що регулюють договірні відносини. Договірне право включає в себе елементи, що встановлюють: загальні положення договірного права та положення окремих договорів. Отже, умовно договірне право можна поділити на Загальну та Особливу частини. Предметом вивчення цієї дисципліни є насамперед суспільні відносини, що пов’язані із укладенням, зміною, виконанням чи припиненням договорів, зокрема підприємницьких.