Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ДО ВАШОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРЕДСТАВЛЯЄМО ЗБІРКУ ТЕЗ “ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 НА ПРАВА, СВОБОДИ І БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ”

5e6271242300002c1a0bfc68

Шановні колеги представляємо для Вашого ознайомлення збірку тез за матеріалами другої науково-практичної студентської конференції: «ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 НА ПРАВА, СВОБОДИ І БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ»

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері: Матеріали другої науково-практичнї студентської конференції, м. Київ, 18 листопада 2020 р., / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв, О.А. Самчинська.–  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2020. – 96 с.

Матеріали другої конференції присвячені розгляду питань впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на права, свободи і безпеку людини в інформаційній сфері через вісім місяців спроб її подолання.
Участь у конференції взяли виключно студенти, переважно Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського різних спеціальностей та спеціалізацій.
Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для організаторів навчального процесу та здобувачів вищої освіти, а також спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування, правоохоронної діяльності.

Збірник _18.11.2020 _ ред.