Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ДО УВАГИ МАГІСТРІВ!

images

Відповідно до графіку навчального процесу на 2020-2021 навчальний рік та розкладу роботу Екзаменаційних комісій на кафедрі інформаційного права та права інтелектуальної власності з метою якісного проведення атестації здобувачів вищої освіти (випускників) КПІ ім. Ігоря Сікорського з 14 грудня 2020 року розпочинає роботу Екзаменаційна комісія ЕК № 23-12:

РОЗКЛАД

засідань екзаменаційної комісії з проведення комплексного випускного письмового екзамену та захисту магістерських дисертацій за рівнем вищої освіти магістр спеціальності 081 «Право»  ОПП «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

(денна, заочна форми навчання)

 

№ з/п Спеціаль-ність

ЕК

Дата Вид атестації Час Група Місце захисту
1. 081 23-12 14.12.2019 Комплексний екзамен 1000 -1300 СП-91мп

СП-з91мп

330-19
2. 081 23-12 18.12.2019 Захист магістерських дисертацій 1000 -1600 СП-91мп

СП-з91мп

(8 чол.)

330-19
3. 081 23-12 19.12.2019 1000 -1600 СП-91мп

СП-з91мп

(8 чол.)

330-19