Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація.

Захист прав інтелектуальної власності – попереджувальні заходи з усунення реальних загроз системі правових норм, що закріплюють, охороняють та регулюють суспільні відносини з належності й використання нематеріальних чи матеріалізованих нових знань, що належать фізичній або юридичній особі. Знання в цій сфері дозволять зрозуміти сутність інтелектуальної власності, її змістовних характеристик та загальних властивостей, усвідомити природу та шляхи її захисту.

 Структура другого кредитного модуля

№ з\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

заняття

Індив.

заняття

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
1. Лекція 1. Інформаційні відносини і їх джерела – основа права інтелектуальної власності 6 2 2 2
2. Лекція 2. Міжнародне регулювання права інтелектуальної власності 6 2 2 2
3 Лекція 3. Право інтелектуальної власності в Україні та його джерела 6 2 2 2
4 Лекція 4. Проблеми визначення понятійно-категоріального апарату щодо інтелектуальної власності 6 2 2 2
5 Лекція 5. Система складових інтелектуальної власності 6 2 2 2
6 Лекція 6. Загрози інтелектуальній власності 6 2 2 2
7 Лекція 7. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні 8 2 2 4
8 Лекція 8. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні 8 2 2 4
9 Лекція 9. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні 8 2 2 4
Всього за дисципліною 60 18 18   24