Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Збірка тез: «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Снимок

Шановні колеги повідомляємо вам щодо виходу збірки тез науково-практичної конференції: «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 225 с.
У збірнику матеріалів науково-практичної конференції опубліковано тези доповідей та виступів, в яких учасники торкалися питань філософії інформаційного суспільства, інформаційного права та інформаційної безпеки, трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань; балансу прав і свобод людини та законних інтересів суспільства і держави в інформаційній сфері; пріоритетів розвитку правової науки та освіти в інформаційній сфері та проблем і напрямів розвитку національного законодавства в інформаційній сфері.
Матеріали можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться реальними та потенційними суспільно-правовими тенденціями і проблемами наслідків сучасного науково-технічного прогресу, в першу чергу, з позицій осмислення трансформаційних процесів, що відбуваються у суспільстві, своєчасного та належного правового супроводження цих процесів, а також забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, забезпечення прав і свобод людини.