Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науково-практична конференція “Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності”

fbbb6b4ac7910b30bde9834cd3e

Відбулась науково-практична конференція “Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності”. Були розглянуті тематичні питання:

– сутність, зміст, спрямованість, об’єкти та суб’єкти деструктивної пропаганди;

– міжнародна практика правового регулювання суспільних відносин щодо пропаганди;

– заходи запобігання деструктивній пропаганді і шляхи удосконалення законодавства України в інформаційній сфері.

Матеріали конференції присвячені актуальним питанням деструктивної пропаганди, шляхам її протидії та проблемам відповідальності. Доповіді учасників конференції, які опубліковані у збірнику, можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів інформаційної сфери та сфери національної безпеки й оборони, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими проблемами інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, а також юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційні сфері.

Організаторами заходу виступили: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУ України «КПІ», а також Національний інститут стратегічних досліджень. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів України, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика» та Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».