Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Кримінальне процесуальне право України

Анотація. Навчальна програма дисципліни «Кримінальне процесуальне право» охоплює два блоки питань «Загальної» та «Особливої» частин курсу. В першій частині розглядаються питання, що мають визначальне значення для усього кримінального процесу і спрямовані на висвітлення засад кримінального провадження та забезпечення прав і законних інтересів осіб, залучених у кримінальне провадження. Друга частина присвячена висвітленню порядку провадження в окремих стадіях кримінального процесу, проведення окремих процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, міжнародному співробітництву під час кримінального провадження.

НМК