Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Кримінальне процесуальне право України

Анотація. Навчальна програма дисципліни «Кримінальне процесуальне право» охоплює два блоки питань «Загальної» та «Особливої» частин курсу. В першій частині розглядаються питання, що мають визначальне значення для усього кримінального процесу і спрямовані на висвітлення засад кримінального провадження та забезпечення прав і законних інтересів осіб, залучених у кримінальне провадження. Друга частина присвячена висвітленню порядку провадження в окремих стадіях кримінального процесу, проведення окремих процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, міжнародному співробітництву під час кримінального провадження.

 Структура першого кредитного модуля:

Загальна частина

 

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Предмет і основні поняття навчальної дисципліни. Засади кримінального процесу
1.1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 12 4 2 6
1.2. Кримінальне процесуальне законодавство 10 2 2 6
1.3. Засади кримінального провадження 12 4 2 6
  Всього: 34 10 6 18
Розділ 2. Учасники кримінального провадження та доказове право.
2.1. Учасники кримінального провадження 16 6 2 8
2.2. Докази і доказування у кримінальному провадженні 22 8 4 10
Всього: 38 14 6 18
Розділ 3. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. Процесуальні строки і витрати. Заходи забезпечення кримінального провадження
3.1. Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 11 4 2 5
3.2. Процесуальні строки і судові витрати 9 2 2 5
3.3. Заходи забезпечення кримінального провадження 13 6 2 5
  Всього: 33 12 6 15
Залік:
Разом: 105 36 18 51

 

Структура другого кредитного модуля:

Особлива частина

 

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Загальні положення досудового розслідування та провадження слідчих (розшукових) дій
1.1. Загальні положення досудового розслідування 9 2 4 3
1.2. Провадження слідчих (розшукових) дій 13 6 4 3
  Всього: 22 8 8 6
Розділ 2. Повідомлення про підозру. Зупинення і закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
2.1. Повідомлення про підозру 7 2 2 3
2.2. Зупинення і закінчення досудового розслідування 9 2 4 3
2.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування 6 2 2 2
2.4. Підсудність та підготовче судове провадження 6 2 2 2
Всього: 28 8 10 10
Розділ 3. Судове провадження. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Особливі порядки кримінального провадження
3.1. Судовий розгляд 6 2 2 2
3.2. Провадження з перегляду судових рішень 10 4 4 2
3.3. Виконання судових рішень 6 2 2 2
3.4. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 8 4 2 2
3.5. Особливі порядки кримінального провадження 10 4 4 2
Всього: 40 16 14 10
Диф. залік:
Разом: 90 32 32 26