Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень “трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації”

матеріали науково-теоретичних обговорень

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

Мельниченко А.А. СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ – ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СОЦІУМУ

Поперечнюк В.М. СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ: РЕТРОСПЕКТИВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Цирфа Г.О. НОВИЙ ЕТАП ЦИВІЛІЗАЦІЇ – «СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ» ТА НОВІ ВИМОГИ ДО УСІЄЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ.

Федорова І.І. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ВИКЛИКИ СУЧАСНОМУ СОЦІУМУ

Товстюк К.І. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЯ» ТА «ЗНАННЯ» В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

Фарбота М.Р. ОСНОВНІ РИСИ І ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ»

Пасічний М. М. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ – ОДИН З ГОЛОВНИХ РЕСУРСІВ

ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА – ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ: СУТНІСТЬ ТА ПОРІВНЯЛЬНІ ОЗНАКИ ПЕРЕХОДУ

Муратова І.А. ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ

Чернишина Г.Г. ШЛЯХ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Фарбота М. Р. КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Фурашев В.М. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Гордієнко С. Г. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕННЯМИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Бежевець А.М. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Степанов Є.П. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Юдкова К.В. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІНОГО СУСПІЛЬСТВА

Пасічний М.М. ІНФОРМАЦІЙНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Гриник Ю.А. СИСТЕМА КОНФІДЕНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Товстюк К.І. ДЕКЛАРАЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ «ПРО СВОБОДУ СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТ» ЯК НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ

Аль-Мзіраві Н. К. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Кабанець О.О. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Фурашев В.М. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕК

Гордієнко С. Г. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЇ  В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Маріц Д.О. ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА – ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЕЛЕМЕНТИ ОДНОГО ЦІЛОГО

Поперечнюк В.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК СОЦІАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Третьякова Є.С. РОЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА РЕЖИМОМ ДОСТУПУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ІНДИВІДА, СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕЗЕРВАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ДІЙСНІСТЬ

Солончук І. В. ПОНЯТТЯ І СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕЗЕРВАЦІЇ

Петряев С.Ю. К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕЗЕРВАЦИИ

Поперечнюк В.М. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕЗЕРВАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Петряєв О.С. ІНФОРМАЦІЙНА РЕЗЕРВАЦІЯ КРАЇН У XXI СТОЛІТТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ)

Степанов Є.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Олексюк Ю. ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ «РЕЗЕРВАЦІЇ»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Хоршева Ю. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ: “ЛЮДИНА”, “ГРОМАДЯНИН”, “ОСОБА”, “ПРАВА І СВОБОДИ”, “ІНФОРМАЦІЯ” В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕЗЕРВАЦІЙ

матеріали науково-теоретичних обговорень