Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Международна научно-практическая конференция “Информационные технологии и безопасность”

Скачать материалы конференции

Содержание

Додонов О.Г., Ланде Д.В., Коваленко Т.В. Архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень на основі моніторингу інформаційного простору

Фурашев В. О деяких принципових моментах у сфері інформаційної безпеки

Авраменко М. Особливості правового забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах

Архипов О., Архипова Є. Ризиковий підхід до визначення обсягу оптимальних інвестицій У безпеку інформації

Балагура І.В., Ланде Д.В. Визначення експертних груп фахівців на основі аналізу реферативної бази даних

Березін Б.О., Ланде Д.В. Живучість інформаційних потоків у сучасних середовищах

Бояринова Ю.Б., Городько Н.А. О моделировании системы управления качеством информационных услуг

Бріцький С.О., Ланде Д.В. Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу

Верголяс О.О. Перспективи криміналізації статті 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Галушко М.М., Самаріна М.О., Ільницька Г.Т. До питання інформаційного забезпечення системи організації управління вищими навчальними закладами

Головко О. М. Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір

Гора О.Б. Побудова моделі інформаційно-аналітичної системи контролю за виконанням державних рішень

Горбачик О.С. Методологічні особливості моделювання соціотехнічних системах

Гребенюк М.В. Проблемні питання використання вітчизняного медіа-простору з метою  поширення сепаратистської ідеології в умовах проведення антитерористичної операції на Сході України

Грицун О.О. Правові питання розмежування юрисдикцій в міжнародному інформаційному просторі

Довгань О. Д., Солодка О.М., Шепета О.В. Сучасні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні

Додонов В.А. Мультиагентные модели информационного влияния

Додонов Е.А. Контент-мониторинг как Инструмент конкурентной разведки на примере анализа процессов слияний и поглощений

Дубняк М. Національні виробники програмного забезпечення як фактор підвищення кібернетичної безпеки України

Забара І.М. Зберігання інформації: міжнародно-правові аспекти забезпечення

Зубок В.Ю. Оцінювання тану мережі Інтернет стосовно загроз зміни її топології

Ірха Ю.Б. Екстремістська діяльність у мережі інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні

Корж  І. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

Косогов О.М. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТва в особливих умовах

Красноступ Г. ПРОЗОРІСТЬ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ: ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Крючин А.А., Беляк Е.В., Морозов Е.М. Оптические носители информации с поляризационным шифрованием данных

Кузнєцова Н.В. ПИТАННЯ ЯКОСТІ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА КОРЕКТНОСТІ ДАНИХ В ІнформаційнИХ технологіЯХ аналізу фінансових ризиків

Кузнєцова М.Г. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ В СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Кузьмичев А. И. Оптимизационное моделирование в Excel задач о потоках в коммуникациях

Д.В. Ланде, С.В. Прищепа, Т.В. Синькова Алгоритми побудови онтології на основі зондування наукової літератури

Лук’янчук Р.В. Деякі питання державного регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки: зарубіжний досвід

Маріц Д. “КІБЕРАТАКА” ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Мохор В.В., Максименко Є.В., Дорогий Я.Ю., Цуркан В.В. АНАЛІТИКА КІБЕРБЕЗПЕКИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗАДАЧІ

Нашинець-Наумова А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАЦІЙ

Нечаєв О.О. Застосування методів теорії складних мереж для виявлення та структурного аналізу кримінальних мереж

Петряев О.С. БІЖЕНЦІ З БЛИЗЬКОГО СХОДУ, ЯК ЗАГРОЗА ХРИСТІАНСЬКІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ ЄВРОПИ

Петряев С.Ю. К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ И ПОНЯТИИ иНФОРМАЦИИ

Поперечнюк В.М. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ: ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЩОБ НЕ НАШКОДИТИ?

Путятин В.Г., Куценко С.А. Сценарії протидії деструктивним впливам на КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Радзієвська О.Г. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДИТИНИ, ЯК ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДЕРЖАВИ

Рижов І.М. ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ  ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ромашко А.С., Литвин О.В., Кравець В.О. ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК З ЗАСТОСУВАННЯМ ОФІЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Сірик А.О. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ  ЯК ЗАСІБ  ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ

Ландэ Д.В., Снарский А.А. выделение подсетей в казуальных сетях в задачах сценарного анализа

Струтинський В.Б., Ромашко А.С., Богиня К.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПАТЕНТУВАННІ ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)

Сулема О.К., Ланде Д.В. ЦЕНТРАЛЬНІСТЬ В ІЄРАРХІЧНИХ МЕРЕЖАХ

Цирфа Г.О. Одержання важливої інформації за допомогою конкурентної розвідки та промислового шпигунства

Чернишина Г.Г. Аспекти маніпуляцій ЗМІ

Чікін С.В. РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ВИМОГУ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИоргану

Юдкова К.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ в ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Яременко О.І. Заборона зловживання правом на інформацію як елемент інформаційної безпеки: деякі проблеми теорії і практики

Скачать материалы конференции