Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Міжнародний проєкт в сфері освіти «European Integration: legislation and the IoT» («Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей») в межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+»

На початку 2020 року програма Європейського Союзу Ерасмус+ (Erasmus+), яку спрямовано на підтримку співробітництва у сфері освіти, професійного навчання, молоді та спорту об’явила конкурс на виконання проектів.

Національний технічній університет України «Київський політехнічний інститут ПІ ім. Ігоря Сікорського» (КПІ КПІ ім. І. Сікорського), це унікальний навчальний заклад,  в якому поєднується навчання з політехнічних, юридичних, гуманітарних та соціальних галузей знань. Значна частина студентів опановують спеціальності дотичних до надто актуальних сучасних проблем, пов’язаних із цифровізацію соціальних процесів. Тому в університеті збільшується частина технічних спеціальностей, лабораторій та досліджень з питань Інтернету речей (Internet of Things, IoT). Але існує нагальна потреба в опануванні юридичних знань, пов’язаних з законодавчим забезпеченням застосування технологій IoT, особливо, з врахуванням європейського досвіду.

Тому з врахуванням наявного наукового та викладацького досвіду на конкурс було подано проект навчальної дисципліни «Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей» (European Integration: legislation and the IoT, EULIoT). Авторами проекту є:

  • Баранов О. А. д. ю. н., професор кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності (Академічний керівник проекту);
  • Дубняк М. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності (Менеджер проекту);
  • Головко О. М., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри публічного права (Координатор проекту).

З України було подано 1447 конкурсних пропозицій і серед 38 переможців є і наш проект. Дисціпліна «Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей», насамперед, призначено для студентів, які вивчають магістерську програму з інформаційного права, що є вагомим для їх академічної кар’єри і професійного життя, посилення їх громадянських навичок. Але проект є відкритим для студентів будь-яких спеціальностей та спеціалізацій різних факультетів.

Чому так? Тому, що це буде сприяти формуванню певного прошарку фахівців зі знаннями і навичками, які є вкрай критичним для майбутнього України на шляху до економічного зростання в процесі інтеграції з ЄС, особливо, в тих секторах, які в першу чергу будуть піддаватись цифровій трансформації, зокрема впровадженню IoT, в економіці, промисловості, сільському господарстві, публічному секторі, медицині, освіті тощо.

Проект «EULIoT» базується на міждисциплінарному підході, поєднуючи знання та дослідження як з загальних технічних питань функціонування найсучасніших технологій, так і з правових проблем, пов’язаних з трансформацією змісту та форм суспільних відносин, з виникненням особливостей при їх реалізації в процесі застосування цифрових технологій в певних секторах суспільної активності.