Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науковий журнал “Інформація і право”

Інформація і право

2016 рік

Інформація і право № 2(17)/2016

Інформаційне право

 1. ПИЛИПЧУК В.Г., БЕЛАНЮК М.В.: Історичні аспекти розробки і впровадження наукової спеціальності 12.00.13 – “інформаційне право; право інтелектуальної власності”
 2. БАРАНОВ О.А.: Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права
 3. КОРЖ І.Ф.: Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України
 4. КОГУТ Н.Д.: Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини
 5. КРАСНОСТУП Г.М.: Правове регулювання здійснення мовлення у дні трауру та дні пам’яті
 6. ДУБНЯК М.В.: Прийняття рішень на місцевому рівні: регулювання інформаційних відносин в міжнародних документах

Інформаційна і національна безпека

 1. ДАНИЛЬЯН О.Г., ДЗЬОБАНЬ О.П., “Симулякр”: концептуалізація феномена у постнеокласичній філософії
 2. БАЙРАЧНА Л.К., Проблемне поле інформаційного суспільства
 3. БАРАНОВ О.А., БРИЖКО В.М., захист персональних даних в сфері Інтернет речей
 4. КОПАН О.В., МЕЛЬНИК В.І., Інформаційно-психологічна війна як засіб маніпулювання людською свідомістю
 5. ВАСИЛИШИН В.О., Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму
 6. СЕМЕНЮК О.Г., Кримінологічний аналіз загроз у сфері охорони державної таємниці
 7. КАЧИНСЬКИЙ А.Б., ВАРИЧЕВА Д.І., СВИРИДЕНКО С.В., Кількісні оцінки пріоритетів системи кібернетичної безпеки

Інформація в інших галузях права

 1. БЄЛЄВЦЕВА В.В., Адміністративно-правовий захист інформації з обмеженим доступом: визначення та удосконалення
 2. КАМОЦЬКИЙ О.Б., Інформаційна модель структури криміналістичної характеристики невідомого загиблого та розшукові дії по встановленню його особи
 3. ЛЕОНОВ Б.Д., СЕРЬОГІН В.С., Кримінально-правова протидія незаконній діяльності зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації
 4. РАДУТНИЙ О.Е., Інформаційне забезпечення легалізації проституції та декриміналізації окремої пов’язаної з нею діяльності
 5. ДАНИЛОВА І.О., Правові аспекти спадкування за законом нерухомого майна нерезидентами
 6. ПОПИК С.С., Окремі аспекти виконання покарання у виді обмеження волі
 7. ЦИМБАЛЮК В.С., Науково-освітнє право України: методологічні, концептуальні, доктринальні положення до стратегії державної політики розвитку країни

 Інформація і право № 1(16)/2016

Інформаційне право

 1. Мельничук С.М.: Правотворча діяльність – провідна правова форма здійснення функцій держави: теоретико-прикладний аспект.
 2. Забара І.М.: Міжнародні інформаційні правовідносини- основа міжнародного інформаційного правопорядку.
 3. Корд І.Ф.: Дуалізм правого механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції.
 4. Вінник О.М.: Право на інформацію як умова реалізації корпоративних прав в українському та зарубіжному праві: порівняльний аспект.
 5. Чернадчук О.В.: Конфіденційність інформації клієнта банку: актуальні питання.
 6. Семенюк О.Г.: Класифікація таємної інформації.
 7. Секелик Л.В.: Визначення поняття «інформація судового засідання».
 8. Красноступ Г.М.: Правове забезпечення прозорості відносин власності щодо аудіовізуальних засобів масової інформації.
 9. Берназюк О.О.: Інформаційна та організаційна діяльність системи допоміжних органів при Кабінеті Міністрів України.
 10. Хромей В.В.: Інформаційно-правові основи свободи праці як гарантії конституційного права на працю.
 11. Горбатюк В.Л.: Багатоаспектна процедура тлумачення правових норм.

Інформаційна і національна безпека

 1. Радутний О.Е.: Спрямованість змісту національної та інформаційної безпеки, державного та інформаційного суверенітету.
 2. Косілова О.І.: Механізм правової держави: принципи, функціонування, тенденції розвитку в сучасній Україні.
 3. Бусол О.Ю.: Медіа-корупція в Україні: проблема криміналізації.
 4. Банк Р.О.: Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України: теоретико-правовий аспект.
 5. Леонов Б.Д., Василишин В.О., Пиріг С.В.: Жертви тероризму: віктимологічний аспект.
 6. Куцій М.С.: Цифрова стенографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві.
 7. Галинська К.Ю.: Оновлення законодавства України з питань забезпечення інформаційного правопорядку
 8. Вронська Т.В.: Інформаційно-психологічні операції радянських спецслужб 1920-х рр.: теоретичні та історико-правові аспекти

Правова інформатика

 1. Ланде Д.В., Андрущенко В.Б.: Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations
 2. Стріжкова А.В.: Історичний розвиток Grid- технологій у мережі Інтернет

Інформація в інших галузях права

 1. Апанасюк М.П.: Правовий режим єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (цивільно-правовий аспект)
 2. Петрицин Н.Т.: Особливості та проблеми подвійної відповідальності в цивільному праві.
 3. Черненко О.О.: Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід)

 2015 рік

Інформація і право № 3(15)/2015

Право та інформаційне законодавство

 1. Бєлєвцева В.В.: Теоретико-правові підходи до визначення поняття «інформація» через інформаційні правовідносини.
 2. Яременко О.І.: Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин.
 3. Красноступ Г.М.: Правові аспекти надання державної підтримки у сфері телебачення і радіомовлення.
 4. Байрачна Л.К.: Засоби масової комунікації як інструмент легітимації державної влади.
 5. Солодка О.М.: Пріоритети удосконалення інформаційної безпеки України.
 6. Уханова Н.С.: Маніпулювання масовою політичною свідомістю: інформаційно-психологічний і правовий аспект.
 7. Головко О.М.: Інформаційна віктимізація у медіа-просторі.
 8. Ірха Ю.Б.: Використання екстремістами мережі Інтернет: правові проблеми виявлення та протидії в Україні.
 9. Цирфа Г.О.: Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство.
 10. Козенко О.О.: Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України.
 11. Петряєв С.Ю., Чернишина Г.Г.: Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення.

Інформаційні технології, інформатизація

 1. Довгань О.Д.: Інформаційні ресурси: національні та державні, зміст, поняття.
 2. Юдкова К.В., Чернишина Г.Г.: Класифікація інформаційних систем.
 3. Леонов Б.Д., Хлань В.Г., Ковальчук С.П.: Аналіз проблемних питань втілення сучасних методів і технологій в організацію ефективної системи управління.
 4. Маріц Д.О.: «Кібератака» – війна майбутнього.
 5. Радутний О.Е.: Чинні засоби кримінально-правової протидії Інтернет-тролінгу.

Інформаційні ресурси в інших галузях права

 1. Вільчик Т.Б.: Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів.
 2. Чирик С.В.: Правові принципи діяльності Національної поліції України.
 3. Предместніков О.Г.: Становлення та розвиток органів юстиції Української РСР у 1956-1991 роках.
 4. Пилипчук В.Г., Брижко В.М.: Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування.

 2015 рік

Інформація і право № 1(45)/2015

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Ланде Д.В., Бойченко А.В.: Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж.
 2. Брайчевський С.М.: Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни.
 3. Базанов О.Ю.: Система аналізу даних для забезпечення охороно об’єктів.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

 1. Брижко В.М.: Маніпулювання свідомістю людини у проблемі упорядкування інформаційних відносин.
 2. Панова І.В.: Правотворення в інформаційній сфері.
 3. Красноступ Г.М.: Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв’язання проблем.
 4. Забара І.М.: Свобода інформації: сучасний концептуальний підхід у науці міжнародного права.
 5. Гладківська О.В.: Застосування термінології у нормативно- правових актах.
 6. Леонов Б.Д., Рижко І.М.: Композитна стратегія протидії мережевим та гібридним викликам сучасного тероризму.
 7. Цимбалюк О.В.: Об’єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук.

 1. Армаш Н.О.: Про права, обов’язки та повноваження державних політичних діячів.
 2. Беніцький А.С.: Про криміналізацію неповідомлення про злочин.

 2014 рік

Інформація і право № 1(41)/2014

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. :Інформаційне суспільство як новій спосіб соціальної взаємодії.
 2. Ландє Д.В. : Формування мереж природних ієрархій термінів на основі аналізу текстових корпусів з правової інформатики.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

 1. Брижко В.М. : Філософія права: герменевтика в сфері інформаційного права
 2. Селезньова О.М.: Нормативні дефініції в інформаційному праві.
 3. Мельник К.С.: Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних в Україні.
 4. Фурашев В.М.: Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки.
 5. Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В.: Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України.
 6. Юдкова К.В.: Рівень інформаційного імунітету як складова частина правової моделі інформаційної безпеки.
 7. Забара І.М.: Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти.
 8. Волкова А.О.: Особливості юридичної відповідальністі за правопорушення в інформаційній сфері.
 9. Галинська К.Ю.: Застосування заходів адміністративного запобігання порушень інформаційного правопорядку в Україні.
 10. Полетило К.С.: Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист в конституційних нормах Греції.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук

 1. Дем’янчук Ю.В.: Концепція адміністративної процесуальної правосуб’єктності.

Інформація і право № 1(10)/2014

Інформаційне право

 1. Данильян О.Г., Дзьобань О.П.: Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс.
 2. Брижко В.М.: Філософія права: аксіологія в сфері інформаційного права.
 3. Забара І.М.: Інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права.
 4. Баклан О.В.: Інформаційно-правова складова відносин у сфері підприємництва України: теоретико-прикладні питання.

Інформаційне законодавство

 1. Гладківська О.В.: Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології.
 2. Фурашев В.М.: Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України.
 3. Юдкова К.В.: Побудова правової моделі інформаційної безпеки.
 4. Омельченко І.К.: Шляхи регулювання Інтернет-контенту в рамках національного законодавства України та міжнародних стандартів.
 5. Леонов Б.Д.: Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації.
 6. Скулиш Є.Д.: Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності.
 7. Шишка Ю.М.: Захист прав і свобод людини в інформаційній сфері.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук

 Беніцький А.С.: Кримінальна відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно із законодавством Московської держави другої половини XVII століття.

 1. Радутний О.Е.: Інформація, яка надходить у режимі реального часу через веб-камеру, як предмет злочину, що передбачений ст..301 КК України.
 2. Корабель М.Г.: Індивідуалізація покарань у процесі призначення конфіскації майна.
 3. Апанасюк М.П.: Види договору ренти.
 4. Барікова А.А.: Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю.
 5. Данилова І.О.: Правові аспекти опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових студентів доктора та кандидата наук.

Рецензія на монографію

 1. Крутов В.В.: «Інноваційне дослідження з актуальних проблем управлінського процесу забезпечення державної безпеки України юридичною наукою та практикою». Автор монографії Корж І.Ф.

 Інформація і право № 3(12)/2014

Інформаційне право

 1. Дзьобань О.П.: Маніпулятивний характер інформаційного середовища сучасного суспільства
 2. Панченко В.М.: Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання.
 3. Петряєв С.Ю.: Киберсоциализация – А≠А.
 4. Панова І.В.: Парадигма сучасного інформаційного права України

Інформаційне законодавство

 1. Красноступ Г.М.: Перспективи правового регулювання конвергентних медіа: практичне застосування регуляторних механізмів.
 2. Кіндрат П.В.: Право на доступ до інформації:нормативно-правові аспекти застосування.
 3. Когут Н.Д.: Розповсюдження інформації в сучасному суспільстві.
 4. Брайчевський С.М.: Роль інформаційних тематичних потоків в формуванні громадської думки.
 5. Мельник К.С.: Обробка та захист персональних даних в соціальних мережах.
 6. Маріц Д.О.: «Ноу-хау» як об’єкт інформаційного захисту.
 7. Юринець Ю.Л.: Стандарти ЮНЕСКО у сфері доступу до архіві служб безпеки колишніх репресивних режимів.
 8. Цимбалюк О.В.: Право на інформацію та право від інформації: інституційний взаємозв’язок у законодавстві окремих країн Європейського Союзу.
 9. Гладківська О.В.: Вплив хмарних технологій на стан інформаційної безпеки: правовий аспект.
 10. Довгань О.Д.: Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки.
 11. Радутний О.Е.: Можливості захисту інформаційного суверенітету УКРАЇНИ кримінально-правовими засобами.
 12. Нечитайло А.А.: Нормативно-правове забезпечення стосунків з закордонним українством як питання національної безпеки.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук

 1. Беланюк М.В.: Інформаційно-юридичне забезпечення діяльності органів військової юстиції на території УРСР (1941-1942рр.)
 2. Балух В.С.: Розвиток системи третейських судів XIX- на початку XX століття в Україні.
 3. Пашковський В.В.: Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування.

 Інформація і право № 4(44)/2014

Інформатизація та інформаційні технологія

 1. Брайчевський С.М., Ланде Д.В.: Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці.
 2. Цимбалюк В.І.: Впровадження електронних систем документообігу в Україні:проблеми та шляхи їх вирішення.
 3. Цирфа Г.О.: Феномен Інтернет і «феноменологія духу», або шляхи соціалізації і кіберсоціалізації.
 4. Уханова Н.С.: Вплив на психологічно – емоційний стан людини завдяки засобам масової комунікації та соцмережам.
 5. Нечитайло А.А.: Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі.
 6. Юдкова К.В.: Правова інформатика: міжнародний досвід як підґрунтя інтеграційних процесів.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

 1. Савінова Н.А.: Вади сучасної правової комунікації.
 2. Томченко О.В., Черненко О.Є.: До питання визначення понятійного апарату сучасних «інформаційних війн».
 3. Корж І.Ф.: Парламентське телебачення як механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою.
 4. Красноступ Г.М.: питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення.
 5. Кравчук І.М.: Правове регулювання надання адміністративних послуг при використанні Інтернет – технологій.
 6. Головко О.М.: Право людини на безпечне інформаційне середовище в контексті природних прав людини.
 7. Довгань О.Д.: Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки.
 8. Нашинець-Наумова А.Ю.: Правове регулювання інформаційної безпеки корпорації.

Інформація і право № 3(43)/2014

Інформатизація та інформаційні технологія

 1. Корж І.Ф.: Правова регламентація голосування в електронному парламенті України.
 2. Фурашев В.Н.: Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки.
 3. Гавловський В.Д.: Правоохоронний моніторинг соціальних мереж.
 4. Барікова А.А.: Реалії інформаційного суспільства.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

 1. Брижко В.М.: Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права.
 2. Селезньова О.М.: Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система.
 3. Кіндрат П.В.: Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект.
 4. Вітер М.Б.: Особливості технології класифікації інформації в системі інформаційного забезпечення державних органів.
 5. Гордієнко С.Г., Козенюк В.О.: Створення інновацій та захису інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні.
 6. Поперечнюк В.М.: Інтелектуалізація суспільства як складова забезпечення інформаційної безпеки.
 7. Шапочка С.: До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук

 1. Баклан О.В.: Сучасні правові проблеми адміністративних договорів у сфері підприємництва та господарської діяльності.
 2. Дем’янчук Ю.В.: Адміністративно-правові засади функціонування адміністративного позову.

Інформація і право № 2 (42)/2014

Інформатизація та інформаційні технологія

 1. Сандул В.С., Хохотва І.І.: Удосконалення законодавства у галузі зв’язку та інформатизації України.
 2. Бакалинський О.О.: Інформаційний «бліцкриг».
 3. Дорогих С.О.: Інформаційна діяльність парламенту: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення.

 Інформаційне право та інформаційне законодавство

 1. Брижко В.М.: Філософія права: гносеологія у сфері інформаційного права.
 2. Забара І.М.: Міжнародно-правова інформація: доктринальні підходи в науці міжнародного права.
 3. Настюк В.Я.,Бєлєвцева В.В.: Правові засади міжнародного співробітництва щодо протидії інформаційним правопорушенням.
 4. Скулиш Є.Д.: Теоретико-иетодологічні засади визначення об’єкта та предмета кіберзлочинів.
 5. Баранов О.А.: Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека».
 6. Доронін І.М.: Криміналізація правопорушень у кіберпросторі у контексті реалізації функції забезпечення державної безпеки.
 7. Золотар О.О.: Загрози інформаційній безпеці людини.
 8. Довгань О.Д.: Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз.
 9. Гребенюк М.В., Леонов Б.Д.: Інформаційна складова запобігання проявам аграрного тероризму.
 10. Полетило К.С.: Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист в конституційних нормах Фінляндії.
 11. Уханова Н.С.: До питання підвищення безпеці в інформаційній сфері.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук

 1. Баклан О.В.: Еволюція правосуб’єктності Європейського Союзу щодо сфери економіки та підприємництва держав-членів ЄС: спрямування та принципи.
 2. Беніцький А.С.: Юридичний аналіз придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом.

«Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: інформаційні війни»: матеріали науково-практичної конференції.

2013 рік

Правова інформатика № 3 (9)/2013

Інформаційне право

 1. Жиляєв І.Б., Фурашев В.М.: Здобутки в системі нормативно-правового забезпечення розвитку інформатизації та побудови інформаційного суспільства упродовж 2012-2013 років.
 2. Брижко В.М.: Захист персональних даних: реалії та практика сучасності.
 3. Мельник К.С.: Теоретико-правовий зміст терміна «персональні дані»
 4. Баранов О.А.: Об’єкт правовідносин в інформаційному праві.
 5. Яременко О.І.: Сутність та соціально-правова припода інформаційної діяльності.
 6. Дорогих С.О.: Сутність та визначення понять «інформаційна діяльність» та «інформаційна діяльність органів влади».
 7. Поперечнюк В.М.: Інтелектуалізація сучасного суспільства: проблеми та перспективи.
 8. Селезньова О.М.: Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення.
 9. Байрачна Л.К.:Роль засобів масової інформації у формування політичного іміджу державної влади.
 10. Золотар О.О., Трубін І.О.: Класифікація загроз інформаційній безпеці.

Інформаційні технології

 1. Сандул В.С.: Урегулювання відносин між операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні мереж.
 2. Ландє Д.В.: Життєвий цикл інформаційних об’єктів.
 3. Березін Б.О.: Довготермінове зберігання правової інформації.

Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук

 1. Беніцький А.С.: Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з кримінальним законодавством Російської імперії (друга половина XIX- початок XX століття)…

Інформація і право № 2 (38)/2013

Інформатика, інформатизація

 1. Фурашев В.М.: Основи системної підтримки процесів прийняття управлінських рішень.
 2. Ланде Д.В., Снарський А.О.: Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інфориаційно- значущих слів із законодавчих актів.
 3. Кронівець Т.М.: Правове регулювання дистанційної освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

Інформаційне право та інформаційна безпека

 1. Корж І.Ф.: Зв’язок категорій «функція права» і «правопорядок» з правом громадян на отримання публічної інформації.
 2. Ткаченко В.В.: Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні: сутність принципів інформаційного права та інформаційного законодавства, напрями їх розвитку.
 3. Бєляков К.І.: Інформаційний конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення.
 4. Машевська К.: Ділова репутація юридичних осіб як предмет інформаційно-правового дослідження.
 5. Рижов І.М.: Моніторинг як системо утворююча складова профілактики тероризму.

З інших юридичних наук

 1. Глазунова С.М.: Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції.
 2. Бурило Ю.П.: Правові норми та джерела правового регулювання у сфері господарських інформаційних відносин.
 3. Фурманчук Є.: Інформаційно-правове забезпечення провадження господарської діяльності в Україні.

До питання якості наукових робіт

 1. Про наукові та етичні принципи.
 2. Етичний кодекс ученого України.

Інформація і право № 3 (39)/2013

Інформатика, інформатизація

 1. Ланде Д.В.: Керування репутацією в інформаційних мережах.
 2. Дорогих С.О.,Смаглюк О.І.: Використання інформаційно-пошукової системи законодавство та інформаційно-пошукового тезаурусу Eurovoc при побудові електронного парламенту.

Інформаційне право та інформаційна безпека

 1. Корж І.Ф.: Дієвість в Україні основних принципів інформаційного суспільства.
 2. Вітер М.Б.: Правове регулювання електронної інформаційної взаємодії державних органів.
 3. Степаненко К.В.: Державне регулювання правовідносин в інформаційно-комунікаційній мережі Інтернет.
 4. Смерницький Д.В.: Забезпечення прав інтелектуальної власності в центральних органах виконавчої влади.
 5. Комзюк Л.Т.: Гармонізація охорони прав на «осиротілі твори» в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві.
 6. Бурило Ю.П.: Договірне регулювання робіт і послуг в інформаційній сфері господарювання.
 7. Красноступ Г.М.: Перспективи співробітництва з КНР у сфері телебачення і радіомовлення.
 8. Поперечнюк В.М.: Концептуальні підходи до тлумачення поняття «інформаційне суспільство».
 9. Ткаченко В.В: Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат.
 10. Уханова Н.С.: Інформаційно-психологічна безпека особистості, суспільства та держави.

Інформація і право № 1 (7)/2013

Інформаційне право

 1. Данильян О.Г.,Дзьобань О.П.: Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури.
 2. Петрів І.М.: Забезпечення розвитку інформаційного простору держави.
 3. Бурило Ю.П.: Види господарських інформаційних правовідносин.
 4. Коляденко П.Л.: Теоретичні основи визначення дистанційної комунікації об’єктом правового забезпечення.

Інформаційна діяльність

 1. Забара І.М.: Правове регулювання міждержавного обміну інформацією у багатосторонніх договорах.
 2. Коваленко Л.П.: Інформаційно-правове регулювання документованої інформації.
 3. Синкова о.м.: Правове забезпечення інформаційного аудиту в органах виконавчої влади.

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Баєв О.О.: Інформатизація: нормативно-правове упорядкування у сфері телекомунікацій як середовища інформаційних відносин.
 2. Ланде Д.В.: Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі.
 3. Долотов М.: Зворотне захоплення доменних імен українське законодавство.
 4. Антоненко С.А.: питання доступу до документів інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Соціальні комунікації

 1. Широко-Мурараш О.Г., Завоюра Ю.О.: Космополізм як інформаційне джерело глобалізації.
 2. Брайчевський С.М.: Поведінкові патерни та інформаційні потоки.
 3. Сеник О.М.: Динаміка розвитку правового конфлікту.
 4. Уханова Н.С.: Гуманітарна політика та активізація інститутів громадянського суспільства.

Інформаційна безпека

 1. Горова С.В.: Хакерські атаки як загроза інформаційному простору України.
 2. Фурашев В.М.: Інформаційна безпека: індикатор.
 3. Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В.: Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення.
 4. Рижов І.М., Леонов Б.Д.: Профілактично-правові підходи запобігання тероризму.

З інших юридичних наук

 1. Дячишин Я.: Основні риси сучасної правової системи України.
 2. Ходос Л.В.: Міжнародні та національні кредитні рейтингові агентства та їх роль в управлінні фінансовими ризиками в Україні.
 3. Мнишенко Є.С.: Зміст права на отримання освіти в Україні: погляд кримінально-правової політики.

Інформація і право № 4 (40)/2013

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Сухорольський П.М.,Хлібойко Г.П.: Персоналізація в Інтернеті та її вплив на забезпечення права людини.
 2. Березін Б.О.: Моделювання довготермінового зберігання правової інформації.
 3. Антоненко С.А.: Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні.

Інформаційне право та інформаційне законодавство

 1. Голубовська В.С.:Законотворча діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства.
 2. Саржан С.Л.: Правова інформація як власність юридичних фактів.
 3. Забара І.М.: Інформація з обмеженим доступом: міжнародно-правовий режим.
 4. Дорогих С.О.6 Види інформаційної діяльності законодавчої гілки влади.
 5. Мельник К.С.: Правові механізми захисту персональних даних в Європейському Союзі.
 6. Косілова О.І.: Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні.
 7. Руснак О.В.: Національна безпека в інформаційній сфері: функції та повноваження правоохоронних органів в її забезпечення.
 8. Довгань О.Д.: Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації.
 9. Скулиш Є.Д.: Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю.

Інформація і право № 1 (37)/2013

Інформатика, інформація

 1. Баранов О.А.: Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій.
 2. Хохотва І.І., Сандул В.С.: Упорядкування суспільних відносин щодо використання земель для об’єктів телекомунікацій.
 3. Бєсєдна Л.Л.: Особливості функціонування автоматизованої термінологічної системи законодавства.
 4. Ланде Д.В., Дармохвал О.Т.: Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин.

Інформаційне право та інформаційна безпека

 1. Гладківська О.В.: Відображення ключових питань основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері.
 2. Сухорольський П.М.: Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини.
 3. Фурашев В.М.: Сутність та визначення поняття «рішення».
 4. Ходос Л.В.: правове регулювання обігу інсайдерської інформації.
 5. Корж І.Ф.: Принципи обмеження доступу до публічної інформації.
 6. Брижко В.М.: Теорія і практика інформаційного права: методологія кодифікації інформаційного законодавства України.

З інших юридичних наук

 1. Сеник О.М.: Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту.
 2. Бутник С.І.: Про вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
 3. Шніт А.В.: Моделі інформаційно-правового регулювання корпоративного управління.

Інформація і право № 2 (8)/2013

Інформаційне право

 1. Дзьобань О.П., Мелякова Ю.В.: Правовий дискурс справедливості як віртуальна реальність права.
 2. Гладківська О.В.: Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект.
 3. Бєсєдна Л.Л.: До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства.
 4. Бурило Ю.П.: Організаційно-господарські повноваження центральних органів виконавчої влади та деяких позавідомчих органів в інформаційній сфері.
 5. Волкова А.: Законодавче регулювання відносин, що виникають з приводу обігу службової інформації.
 6. Забара І.М.: Міжнародно-правове регулювання обміну інформацією.

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Трубін І.О.: Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів.
 2. Ланде Д.В., Брайчевський С.М.: Можливості довідкових мережевих ресурсів для створення електронної енциклопедії законодавства України.
 3. Дорогих С.О.: Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації.
 4. Мельник К.С.: Захист персональних даних: Запровадження в Україні документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус, з електронним носієм біометричної інформації.
 5. Хахановський В.Г.: Автоматизація судових експертих досліджень.
 6. Голубовська В.С.: Інформаційне суспільство: можливості, проблеми та перспективи розвитку.

Інформаційна безпека

 1. Корж І.Ф.: Принципи національного права в контексті правової безпеки України.
 2. Фурашев В.М.: Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки.
 3. Фурманчук Є.: Окремі аспекти інформаційної безпеки у сфері провадження господарської діяльності.

З інших юридичних наук

 1. Смерницький Д.В.: До проблем адміністративно-правового забезпечення проведення науково-дослідних робіт.
 2. Гавловський В.Д., Кузьмін С.А.: Соціальні мережі, чати, форуми, блоги як громадське місце вчинення правопорушення: кримінально-правовий та адміністративно-правовий аспект.
 3. Яковець І.: Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

До питання якості наукових робіт

Від редактора журналу. Про наукові та етичні принципи.

Етичний Кодекс Ученого України

2012 рік

Інформація і право № 2 (30)/2011 (спеціальний випуск).

Інформація і право № 3 (35)/2012

Правова інформатика

 1. Ланде Д.В.: Методи оцінки рівня дискримінантної сили слів у текстах з правової тематики.
 2. Гладківська О.В.: Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В.М.Глушкова.
 3. Савінова О.М.: Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обґрунтування діючих нормативних документів.

Інформаційне право

 1. Кравчук І.М.: правові умови надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій.
 2. Бєлєвцева В.В.: Про адміністративну відповідальність за порушешшя вимог та правил інформаційного законодавства: поняття та види.
 3. Баланюк Н.Ю.: Недержавні пенсійні фонди: інформаційно-правовий аспект.
 4. Марущак А.І., Мозолевська О.М.: проблема інформаційної правосуб’єктності (на прикладі місцевих загальних судів та їх суддів).

Інформатизація та інформаційна безпека

 1. Фурашев В.М.: Сутність та визначення поняття «електронне урядування».
 2. Баранов О.А.: Правовий режим використання радіочастотного ресурсу.
 3. Антоненко С.А.: Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в Інтернеті (організаційно-правові аспекти).
 4. Цимбалюк І.В.: Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект).
 5. Леонов Б.Д.: Ставлення суспільства до терористів: соціально-правовий та інформаційний аспекти.

З історії правової інформатики

 1. Швець М.Я.: «Кам’янистими стежками» «На круті гори» (становлення правової інформатики в Україні).

 

Правова інформатика № 2 (34)/2012

Правова інформатика

 1. Нестеренко О.В., Нетесін І.Є.: Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.
 2. Савінов О.М.: Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обґрунтування діючих нормативних документів.

Інформаційне право

 1. Ланде Д.В.: Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі.
 2. Баранов О.А.: Правове регулювання ЗМІ, що використовують Інтернет-технології.
 3. Золотар О.О.: Правове регулювання знищення інформації.
 4. Проценко В.А.: Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС.

Інформатизація та інформаційна безпека

 1. Фурашев В.М.: Сутність та визначення понять «інформаційна безпека» і «безпека інформації».
 2. Савінова Н.А.: Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 3. Леонов Б.Д.: Про удосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом.
 4. Корнілов І.Є., Клітченко О.С., Андрейчук В.С.: Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні.
 5. Андрейчук В.С.: Математична модель інформаційного відображення взаємодії економічної та політичної системи в Україні.

Соціальні комунікації

 1. Барановський О.М., Качинський А.Б., Добровольський Є.Л.,Ланде Д.В.: Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України.
 2. Брайчевський С.М.: Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти.
 3. Добровольський Є.Л.: Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку «ЗМІ-соціум-держава політика».
 4. Від редакції колегії: забезпечення захисту персональних даних у комерційних організаціях

Правова інформатика № 2 (5)/2012

Теорія інформаційного права

 1. Корчевна Л.О.: Категорія «право» в ученнях німецької еласичної філософії.
 2. Брижко В.М.: Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних відносин в інформаційній сфері України.
 3. Сулацький Д.В.: Генеза поняття «телекомунікаційна послуга» в українському та європейському законодавстві.
 4. Концевой Р.С.: До питання визначення поняття «персональні дані».
 5. Красноступ Г.М.: Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання.
 6. Братко І.В.: Міжнародне право розвитку: питання теорії.

Правові проблеми інформаційної діяльності

 1. Бєсєдна Л.Л.:Термінологія та визначення понять в нормативно-правових актах.
 2. Баранов О.А.: Правові проблеми електронної торгівлі (комерції).
 3. Бєлкін Л.М.: Проблеми інформаційного забезпечення клірингових операцій з цінними паперами в контексті податкових наслідків цих операцій.
 4. Ходос Л.В.: Управління інформаційними ризиками як фактор підвищення довіри до фінансової системи України: організаційно-правовий контекст.
 5. Антоненко С.А.: До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України.

Соціальні комунікації

 1. Дзьобан О.П., Мелякова Ю.В.: Комунікаційна природа інформаційного простору.
 2. Добровольський Є.Л.: Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку «ЗМІ-соціум-державна політика».
 3. Корнілов І.Є., Клітченко О.С., Андрейчук В.С.: Інформаційна взаємодія суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні.
 4. Марущак А.І., Панченко В.М.: проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет – сервісів.

 

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Зубок В.Ю.: Інтеренет як мережа, що само будується: вразливості топології.
 2. Нестеренко О.В.: Засади державного регулювання формування ситеми електронного уряду.
 3. Брайчевський С.М.: Інформаційні потоки та інформаційні об’єкти.
 4. Барановський О.М.,Качинський А.Б., Добровольський Є.Л., Ланде Д.В.: Характеристики інформаційних потоків, пов’язаних з реформуванням податкової системи України.
 5. Братіца М.С., Сандул В.С.: Про заходи забезпечення якості телекомунікаційних послуг.
 6. Ланде Д.В.: Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору.

Інформаційна безпека

 1. Фурашев В.М.: Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності.
 2. Скулищ Є.Д.: Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству.
 3. Доронін І.М.: Баланс між реалізацією функції забезпечення державної безпеки та дотриманням прав і свобод людини в інформаційній сфері.
 4. Хахановський В.Г.: Запобігання та протидія торгівлі людьми в мережах Інтернет.
 5. Трофімов С.А.: Урегулювання порядку надання хостинг-послуг як фактор забезпечення ефективної антитерористичної діяльності.
 6. Паладійчук О.Ю.: Проблеми формування експертно-криміналістичної служби як цілісної структури України.

Правова інформатика № 3 (6)/2012

Теорія інформаційного права

 1. Дзьобань О.П.: До проблеми коеволюції права інформації.
 2. Брижко В.М.: Філософія права: юридична онтологія в сфері інформаційного права.
 3. Бєсєдеа Л.Л.: До питання особливості законодавчої мови.
 4. Юринець Ю.Л.: Міжнародна система регулювання суміжних прав в контексті Європейської інтеграції України.
 5. Косілова О.І.: Особливості формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній Україні.

Правові проблеми інформаційної діяльності

 1. Арістова І.В., Чернадчук В.Д.: Концепція інформаційних правовідносин: сутність та особливості використання у сфері банківської діяльності.
 2. Корж І.Ф.: Формалізація і реалізація права громадян України на отримання публічної інформації.
 3. Яременко О.І.: Правоіе регулювання інформаційної господарської діяльності в Україні.
 4. Бєлкін Л.М.: Актуальні проблеми інформаційного забезпечення створення доказової бази щодо маніпулювання на фондовому ринку за українським законодавством.
 5. Бєлєвцева В.В.: Адміністративно-правові аспекти режиму обігу службової інформації: поняття та захист.

Соціальні комунікації

 1. Сулацький Д.В.: Інформаційно-психологічні впливи на споживачів телекомунікаційних послуг.
 2. Уханова Н.С.: Соціально-психологічні наслідки поширення сучасних інформаційних технологій (на прикладі твіттера).
 3. Поліновський В.В., Огурцов М.І.: Архітектура системи електронного документообігу наукової установи.
 4. Сухицька Н.В.: Інтеграція України до Європейського Союзу.

Інформатизація та інформаційні технології

 1. Ланде Д.В.,Фурашев В.М.: Індекси медіа присутності і порівняння в інформаційному просторі.
 2. Капіца Ю.М., Рассомахіна О.А., Шахбазян К.С.: Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет.
 3. Антоненко С.А.: Електронні фонди нормативно-правової інформації Уряду України в Інтернеті (організаційно-правові аспекти).
 4. Селезньова О.М.: Роль та переваги використання інформаційних технологій в навчальному процесі (на прикладі навчальної дисципліни «Інформаційне право»).

Інформаційна безпека

 1. Кузьмін С.А.: Комп’ютерна (кібернетична) інформація, як предмет учинення злочину (кримінально-правовий аспект).
 2. Леонов Б.Д.: Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності.

Правова інформатика № 4 (36)/2012

 

Інформаційне право

 1. Бєляков К.І.: Мова інформаційно-правових досліджень: проблеми формування.
 2. Коваленко Л.П.: Інформаційна діяльність.
 3. Чайка Я.В.: Визначення інформації як об’єкта цивільних прав.
 4. Бурило Ю.П.: Інформаційна сфера як сфера господарювання:теоретико-правовий аспект.
 5. Ковригіна В.Є.: Протиправне поглинання господарських підприємств та проблеми юридичної відповідальності.
 6. Нікітіна О.В.: Проблемні питання інформаційно-правового та методологічного дослідження застосування заходів заохочення до засуджених.

Інформатизація та інформаційна безпека

 1. Фурашев В.М.: Складові електронного уряду.
 2. Ланде Д.В., Балогура І.В.: Дослідження мереж співавторства у правовій науці по базі даних «Україніка наукова».
 3. Антоненко С.А.: Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
 4. Корж І.Г.: Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття.
 5. Мусієнко І.І.: Інформаційно-психологічні аспекти безпеки суб’єктів сектору державної безпеки.
 6. Андрейчук В.С., Корнілов І.Є.: Системний аналіз місця і ролі інформаційної складової УКР – методології управління СМР – процесами.

З історії правової інформатики

 1. Хахановський В.Г.: Наукове забезпечення інформатизації правоохоронної діяльності та підготовка кадрів в інформаційній сфері.

Правова інформатика № 2 (26)/2010

 1. Ланде Д.В., Фурашев В.М.: Системи моніторингу, витягу фактів, побудови зв’язків на основі аналізу неструктурованих текстів.
 2. Петросян В.Г.: Проблеми інтегрування інформаційних ресурсів податкової служби України в єдину інформаційну систему правоохоронних органів.
 3. Новицький А.М.: Правове забезпечення взаємодії державних інформаційних ресурсів.
 4. Демченко С.І.: Проблеми створення і функціонування господарських модельних судів: інформаційно-техно
 5. Баклан О.В.: Правове та інформаційне забезпечення державного регулювання підприємництва.
 6. Гладківська Г.В., Стець О.В.: Про моделювання оцінки інвестиційного ризику.
 7. Фурашев В.М.: До питання ефективності прийняття рішень.
 8. Галаган Д.В.: Щодо обміну інформацією у мережі Інтернет.
 9. Каменська Н.П.: Законодавче регулювання діяльності податкових органів у справах за зверненнями платників податків.
 10. Ліщенко В.М.: Витребування документів і предметів під час перевірки заяв громадян про одержання хабара.
 11. Солдатенко О.В.: Приватні видатки у системі фінансового забезпечення медичної галузі.
 12. Гурковський В.І.: Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект.
 13. Янковська О.Г.: До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів.

Правова інформатика № 4 (24)/2009

 1. Калюжний Р.А., Баєв О.О.: Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України.
 2. Цимбалюк В.С.: Питання кодифікації інформаційного законодавства.
 3. Гавловський В.Д.: До систематизації інформаційних відносин.
 4. Джердж С.Ф.: До питання сучасних інформаційних комунікацій.
 5. Новицька Н.Б.: Правові основи захисту дітей від негативного впливу інформаційного середовища.
 6. Новицький А.М.: Субєкти державної влади України у сфері інформатизації.
 7. Сопілко І.М.: До питання отримання інформації органами державної влади.
 8. Антоненко С.А.: До питання розроблення електронної енциклопедії законодавства України.
 9. Бутузов В.М.: Поняття комп’ютерна злочинності відповідно до чинного законодавства України.
 10. Щеломенцев В.П.:  Кібернетичний аспект комп’ютерних злочинів.
 11. Ольховенко С.І.: Автоматизація системи даних огляду місця події у справах про залишення потерпілого в небезпеці внаслідок дорожньо-транспортної події.
 12. Гусар О.А.: Інформаційно-правове забезпечення польотів у цивільній авіації.

Правова інформатика № 3 (23)/2009

 1. Калюжний Р.А., Баєв О.О.: Систематизація нормативно-правового забезпечення України в інформаційній сфері.
 2. Гусаров С.М.: Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ.
 3. Брижко В.М.: До питання упорядкування діяльності в інформаційній сфері.
 4. Фурашев В.М., Ланде Д.В.: Практичні засади прогнозу можливих загроз та ризиків шляхом аналізу взаємопов’язаності подій з інформаційним простором.
 5. Бідюк А.В.: Порівняння програм інформатизації України та Росії.
 6. Швець С.М.: Питання інформаційних ресурсів: зв’язок національних зі світовим.
 7. Іванов С.М., Карасюк В.В., Луговий О.С., Соколов О.Ю.: Онтологічні моделі в корпоративному юридичному інформаційному просторі.
 8. Богдан І.В.: Застосування програми-пакета SPSS для факторного аналізу показників собівартості продукції.
 9. Бутузов В.М.: Особливості реформування організаційно-функціональної структури протидії комп’ютерній злочинності.
 10. Бузинарський М.Ю.: Інформаційне забезпечення розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу.
 11. Раскалєй М.: Імплементація норм міжнародного повітряного права- крок до ЄС та гарантована інформаційна безпека України.

Правова інформатика № 4 (20)/2008

 1. Швець М.Я., Брижко В.М.: До питання принципів, предмету і методів інформаційного права.
 2. Яременко О.І.: Інформація як об’єкт права власності.
 3. Сулацький Д.В.: Визначення особливостей, змісту та значення відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг: організаційно- правовий аспект .
 4. Собур С.В.: Теоретичні підходи до визначення поняття «електронний документ».
 5. Новицький А.М.: Правовий механізм застосування електронного банкінгу в діяльності окремих суб’єктів господарювання.
 6. Гладківська Г.В.: До питання дослідження статистичних характеристик української мови.
 7. Тацишин І.Б.: Національна безпека України та її складові елементи.
 8. Цимбалюк В.С.: Методологічні положення щодо формування організаційно-правових основ інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації.
 9. Дем’янчук В.А.: Реалізація сторонами судового розгляду права назастосування технічних засобів фіксації інформації.
 10. Запара С.І.: Інформаційно-правові аспекти землевпорядкування в Україні та європейських країнах в умовах глобалізацій них викликів.
 11. Задорожня Л.М., Раціборинський Б.Л.: До огляду стану законодавства України у інформаційній сфері.
 12. Лихоступ С.В., Лихоступ В.М., Клепець Е.Л., Мороз А.О.: Інформаційне суспільство, електронне урядування та державні електронні послуги.

Правова інформатика № 3 (19)/2008

 1. Калюжний Р.А., Марценюк А.Г.: Предмет та методи інформаційного права.
 2. Жиляєв І.Б.: Проблема локалізації об’єкта державного управління (на прикладі житлово-комунального господарства).
 3. Арістова І.В.: Методологічні засади розбудови суспільств знань.
 4. Марущак А.І.: Забезпечення доступу до інформації: визначення понять.
 5. Чубарук Т.В.: Система джерел екологічної інформації: в аспекті конституційного права доступу до такої інформації.
 6. Шевчук Р.М.: Інформатизація як система правовідносин.
 7. Брижко В.М.: Оподаткування електронної комерції: до питання нормативно-правового захисту персональних даних в Україні у зв’язку з їх економічним змістом.
 8. Білозерська Т.О.: Адміністративно-правові й організаційні заходи щодо реалізації Україною Європейської інноваційної ініціативи науково-технічного співробітництва.
 9. Гладківська О.В., Бєсєдна Л.Л.: Показники соціально-економічного розвитку регіонів України та криміногенна ситуація.
 10. Поліщук Г.С.: Статистичний аналіз даних щодо застосування кримінально-правових норм у сфері охорони довкілля.

Правова інформатика № 4 (16)/2007

 1. Швець М.,Брижко В.: До питання систематизації інформаційного законодавства України.
 2. Баранов О.А.: Методи інформаційного права.
 3. Цимбалюк В.: Охорона та захист інформаційних ресурсів на засадах юридичної деліктології.
 4. Марущак А.: Проблеми інформаційної правосуб’єктності у сфері доступу до інформації.
 5. Бурило Ю.: Участь недержавних суб’єктів у здійсненні державного управління інформаційною сферою.
 6. Трофімчук А.: Соціально-психологічна та професійна характеристика порушника у сфері виробництва, оптової і роздрібної торгівлі аудіовізуальною продукцією.
 7. Чеховська І.: Комплексна комп’ютерна система інформаційно-аналітичного забезпечення управління житлово-комунальною сферою.
 8. Спіжов В.: Предмет договору банківського вкладу (депозиту).
 9. Шевчук Р.: Дослідження рівня інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України.
 10. Семенченко А.: Проблеми категорійно-понятійного апарату антикризового стратегічного управління у сфері забезпечення національної безпеки та шляхи їх вирішення.

Правова інформатика № 2 (14)/2007

 1. Рабіноринський Б., Целуйко М.: До питання розробки Державної програми інформатизації про охоронних органів України.
 2. Калюжний Р., Лук’янчиков Б., Тимошенко Ю.: Криміналістична інформатика: співвідношення інформаційного забезпечення і доказування.
 3. Цимбалюк В.: Правова інформатика в діяльності прокуратури України.
 4. Бурило Ю.: Видання нормативних актів як форма державного управління в інформаційній сфері.
 5. Марущак А.: Використання новітніх інформаційних технологій для доступу до інформації: питання правового регулювання.
 6. Цимбалюк І.: Фінансово-правові аспекти інформатизації органів державної влади.
 7. Желіховський В.: Поширення електронної комерції в Україні.
 8. Позняков С.: Адміністративно-правові аспекти державного контролю і правоохоронної діяльності у сфері оподаткування електронної торгівлі.
 9. Каменська Н.: Провадження у справах за звершеннями платників податків- джерело інформації для органів державної податкової служби України та платників податків.
 10. Лагодіна В.: Національна безпека як зміст і мета державної політики України.
 11. Пивовар В., Драчук С.: Філосовські проблеми безпеки як методологічна основа забезпечення безпеки фондового ринку.

Правова інформатика № 2 (10)/2006

 1. Баранов О.: Система принципів інформаційного права.
 2. Фурашев В., Коваль М.: Питання ефективності застосування механізму складання списків виробців для забезпечення реалізації конституційного принципу рівного виробничого права.
 3. Яременко О.: Форми здійснення функцій української держави в інформаційній сфері: поняття, особливості, види.
 4. Цимбалюк І.: Комп’ютерна інформація як об’єкт права інтелектуальної власності.
 5. Піцан О.: право на назву об’єкта інтелектуальної власності.
 6. Зінченко В., Зінченко Н., Бондарець І.: Використання мобільних комп’ютерних систем у правоохоронних органів.
 7. Котляр В.: проблеми оцінювання ефективності службової діяльності в органах внутрішніх справ України: системний аспект.
 8. Юзова Д.: Питання порядку внесення змін до Конституції України.
 9. Єресов В., Рябець Я.: Удосконалені методики оцінки потенційної безпеки дорожнього руху.

Правова інформатика № 2 /2004

 1. Мельник П., Попович В., Цимбалюк В.: Щодо проблем правової інформатики у фінансовій сфері.
 2. Хахановський В.: розвиток нового наукового напрямку та навчальної дисципліни.
 3. Швець В.: Інформаційно-пошукова система «Науково-дослідні роботи з проблем держави і права».
 4. Цимбалюк В.: Інформація як об’єкт культурного усвідомлення та пізнання в суспільних відносинах.
 5. Базанов Ю., Швець М.: До питання створення матриці для порівняння інформаційного законодавства.
 6. Форсюк М., Злочевська Л.: Формалізована модель реалізації комплексного управління в комп’ютерних інформаційних системах.
 7. Назаренко Т.: До питання побудови інтерфейсу в комп’ютерних системах.
 8. Верещагін І., Хренова О.: Конструювання текстових завдань на встановлення відповідності елементів двох множин.
 9. Котляр В., Антонов О.: Аналіз динаміки злочинності в Україні.
 10. Романюк Б.: Концептуальні підходи до побудови інформаційної структури системи показники діяльності міліції.
 11. Брижко В.: До питання щодо міжнародних стандартів захисту даних.
 12. Базанов О.: Інформаційна система аналізу даних щодо забезпечення охорони об’єктів.
 13. Костицький В.: правова інформатика. Системна інформатизація законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та право освітньої діяльності в Україні (рецензія на монографію).
 14. Дорогих С.: Українська версія інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC.