Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науково-практична конференція “Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності”

Зміст:

Пилипчук В. Г. Інформаційне насилля та маніпулювання свідомістю як складові деструктивної пропаганди

Мельниченко А. А. Особливості соціологічних досліджень феномену пропаганди

Біденко А. І. Роль органів державної влади у боротьбі з деструктивною пропагандою

Корж І. Ф. Сутність деструктивної пропаганди в сучасних умовах

Смольц С. Деструктивна пропаганда як фактор деконструкції ноосфери

Савінова Н. А. Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії

Брайчевський С. М. Пропаганда та міфологія

Петряєв С. Ю. К вопросу о деструктивной пропаганде

Фурашев В. М. Питання шляхів протидії деструктивної пропаганди

Красноступ Г. М. Щодо удосконалення організаційно-правових засад здійснення  контролю за дотриманням ЗМІ чинного законодавства

Жиляєв І. Б. Національна політика у сфері електронного доступу до публічної інформації в особливих умовах

Ландэ Д. В. Моделирование репутации, информационного влияния и управления

Поперечнюк В. М. До питання протидії деструктивній пропаганді засобами підвищення інтелектуального потенціалу суспільства

Добржанська О. Л. Репутація джерела як конкурентна перевага пропаганди

Степанов Є. В. Забезпечення особистих немайнових прав людини в інформаційній сфері в контексті протидії деструктивній пропаганді

Ожеван М. А. Воєнна пропаганда та цензура: взаємозв’язок та взаємодія

Дубов Д. В. Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах неоголошеної війни

Титула Д. В. Тенденції розвитку системи інформаційної безпеки України

Забара І. М. Пропаганда у міждержавних відносинах: міжнародно-правовий режим

Довгань О. Д., Солодка О. М. Пропаганда як один із основних методів спеціальної інформаційної операції

Яременко С. О. Когнітивні упередження як внутрішній фактор ефективності дезінформації у ЗМІ

Гущина Т. Ю. Психологічні механізми впливу пропаганди

Цирфа Г. О. Пропаганда як елемент соціалізації особистості та її наслідки

Жовноватая В. А. Особенности апеллирования к феномену справедливости в пропагандистской деятельности

Петряєв О. С. Російське православ’я як елемент деструктивної пропаганди

Коропатнік І. М. Пропаганда в зоні АТО: мета, проблеми, перспективи

Маріц Д. О. Деструктивна пропаганда у кінематографі

Юдкова К. В. Інформаційні технології в пропаганді

Ланде Д. В., Нечаєв О. О. Ранжирування вузлів мереж соціального характеру

Черненко Т. В. Вплив російської пропаганди на масову свідомість громадян країн євроатлантичного простору

Ливенко В. І. Феномен «мови війни» у сучасному російсько-українському конфлікті

Цимбалюк В. С. Системні складові пропаганди у структурі мас-медіа права

Головко О. М. До деяких аспектів медіавпливу на індивідуальну та суспільну свідомість

Радзієвська О. Г. Інформаційне протиборство: убезпечення дітей від деструктивної пропаганди

Чернишина Г. Г. Об’єкт пропаганди – молодь

Бродська І. В. Негативна пропаганда в Інтернеті

Голосніченко І. П. Адміністративна відповідальність як захід запобігання деструктивній пропаганді

Попов К. Л. Суспільно небезпечна пропаганда: перспективи криміналізації

Коростиленко А. В. Актуальні питання протидії пропаганді тероризму

Омельян О. С. Норми про кримінальну відповідальність за пропаганду війни: проблеми імплементації

Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за окремі різновиди пропаганди

Василишин В. О. Шляхи удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за публічні заклики до вчинення терористичного акту

Стецишин Р. В. Сутність публічних закликів як форми діяння об’єктивної сторони за ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України

Киричок А. П. Особливості підготовки спеціалістів з пропаганди в незалежній Україні

Бежевець А. М. Право на приватність в Інтернеті

Дубняк М. В. Про новий статус криптовалюти в Україні