Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

10.12.2020

10 грудня  2020 року проведено конференцію в онлайн форматі “Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання».

  З вітальним словом виступили заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко та професор кафедри і модератор заходу – Олександр Баранов.

На пленарному засідання учасники конференції обговорювали різноманітні правові проблеми, пов’язані з процесами реформ в Україні (соціальними трансформаціями) та з цифровими трансформаціями, які їх супроводжують.

Олександр Баранов в своїй доповіді «Економіка результату, Інтернет речей та право» запропонував розглянути майбутні соціальні та цифрові трансформації, що пов’язані з формування нової моделі світової економіки як економіки результату, що стає можливою за рахунок повсюдного впровадження технологій Інтернету речей, а також окреслив низку системних проблем різних галузей права.

Результати дослідження щодо практичних проблем, які  пов’язані з загрозами національній безпеці в умовах цифрових трансформацій, представив Іван Доронін, д.ю.н., зав. наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України. З актуальним дослідженням ринку праці в контексті становлення цифрової економіки виступила Надія Азьмук, д.е.н., доцент заступник директора з навчально-методичної роботи, Черкаський державний бізнес-коледж. Олександр Радутний к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого розповів про «Нові виклики для права: штучний інтелект, цифрова людина, криптовалюта. Катерина Некіт, к.ю.н., доцент, докторант кафедри, Національний університет “Одеська юридична академія” окреслила сутність спарт-контрактів, Ігор Забара, к.ю.н., доцент кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вказав на проблеми міжнародно-правового регулювання цифрової економіки. Дослідження проблем правового регулювання криптовалюти в Україні презентовано Марією Дубняк к.ю.н., старшим викладачем кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Важливо відзначити, що проблеми, які були предметом обговорення на даній конференції привернули увагу не лише провідних експертів галузі, а і студентів. Уваги заслуговують стендові виступи Водько Юлії, яка досліджувала правове забезпечення соціальної трансформації на основі використання цифрових технологій та Войтко Анастасії, яка звернула увагу на ризики порушення права на не втручання  в особисте життя при  використанні даних соціальних мереж. Дослідження Кухарівського Дениса також присвячено питанню вдосконалення законодавства щодо захисту персональних даних, інфраструктурної безпеки, кібербезпеки.

 За результатом обговорення вказаних питань планується видати збірник тез конференції.

 В рамках роботи конференції було проведено презентацію  проекту «Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей» (програма Єрасмус+, модуль Жан Моне ), право на виконання якого було отримано за результатами конкурсу Єврокомісії командою викладачів  КПІ імені Ігоря Сікорського: професором Барановим О.А., Головко О.М., Дубняк М.В.

3 5