Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Науково-практичний семінар “СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙ”

Матеріали семінару Охорона інновац обєктів

 Зміст

 

Яхно А. С.,

Ромашко А. С.

Стратегії охорони інноваційного об’єкта

господарської діяльності……………………………

4

 

Кодинець А. О. Проблеми охорони прав на об’єкти інновацій в

умовах реалізації евроінтеграційної стратегії

розвитку України……………………………………

9
Яшарова М.М. Недоліки в законодавства в сфері службового

винахідництва……………………………………….

14

 

Фурашев В. М. Інформаційне право та право інтелектуальної

власності – взаємозв’язок…………………………..

19

 

Маріц Д. О. Інформація як елемент інноваційної діяльності….. 22
Белінський Д. О. Сучасні проблеми охорони авторського права в

Україні……………………………………………….

25

 

Пасічник С. А. Суб’єктивні права на об’єкти промислової

власності у системі охорони права

інтелектуальної власності…………………………..

30

 

Бакеренкова М. Юридичне значення факту реєстрації авторського права в Україні та зарубіжних країнах……………. 37

 

Твардовська Я.О. Особливості здійснення права на авторське ім’я…………………………………………………… 43
Яковенко І. Проблемні питання охорони комп’ютерних

програм з множинністю авторів……………………

48

 

Родченко Д. А. Образ ведучого телешоу як об’єкт правової

охорони…………………………………………….

52

 

Чабанець Т. М,

Фоя О. А.

Наукова та науково-технічна експертиза стартап-

проектів………………………………………………

56
Камоцький О.Б. Мета, завдання та значення вивчення курсу

«Судова експертиза» у професійній підготовці

магістрів права інтелектуальної власності………..

58

 

Тихонова Д. М. Медіація як спосіб захисту прав інтелектуальної

власності……………………………………………..

64

 

Гуляєв М. Медіація як ефективний спосіб вирішення

конфліктів у сфері інтелектуальної власності…….

68
Цирфа Г. О. Деякі питання досягнення належного та

ефективного рівня охорони і захисту

географічних значень……………………………….

71

 

Ступак Ю. О. Правове регулювання «COMPUTERGENERATED WORKS»…………………………………………….. 76

 

Стовба О. В. Використання інтернет архіву Wayback mashine

як способу доказування в суді………………………

79

 

Паламарчук М.А. Що таке GDPR та його вплив на Україну…………. 82

Матеріали семінару Охорона інновац обєктів