Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Опублікована збірка тез “ПРАВА, СВОБОДИ І БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ”

Снимок

ЗМІСТ

Збірка тез

Мельниченко А. А.

Проблеми гарантування прав людини та громадянина в умовах інформаційного суспільства………………………………………………

7
Баранов О. А.

Право на цифрову рівність – фундаментальне право……………………

9
Черненко Т. В.

Свобода слова у «цифрову добу»: занепад чи новий розквіт? …………….

12
Петряєв С. Ю.

Клиповые элементы современного образования…………………………

14
Довгань О. Д.

Права і безпека людини: правові норми………………………………….

17
Мисливий В. А.

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки як гарантія конституційних прав і свобод людини……………………………………

20
Ожеван М. А.

PER ASPERA – AD ASTRA: безпекові виклики становлення

української системи е-HEALTH………………………………………….

24
Фурашев В. М.

Інформаційне право – один з головних чинників забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційної сфері………………………

30
Архипова Є. О.

Людина (не)інформаційна як продукт сучасного суспільства………….

33
Гордієнко С. Г.

Інформація – інновації – інтелектуальна власність: проблеми практики в Україні…………………………………………………………………….

37
Щириця Т. В.

Ціннісні засади прав людини за умов деліберативної демократії………

39
Головатий А. А.

Філософія суспільних відносин майбутнього……………………………

42
Шмоткін О. В.

Права особи в системі забезпечення національної безпеки України……

43
Ткачук Т. Ю.

Взаємозв’язок національних цінностей, інтересів та цілей у концепції правового забезпечення інформаційної безпеки держави………………

47
Доронін І. М.

Трансформація права війни в інформаційну епоху……………………..

50
Косогов О. М., Гордієнко Л. О.

Методичний підхід до визначення заходів протидії інформаційним загрозам у воєнній сфері………………………………………………….

54
Костенко І. В.

Гібридна війна, як інформаційне насильство у сучасному світі………….

58
Забара І. М.

Право людини на інформацію: доктринальні підходи в міжнародному праві………………………………………………………………………….

60
Дзьобань О. П.

Європейські орієнтири вітчизняного державотворення як фактор інформаційної безпеки України…………………………………………..

66
Корж І. Ф.

Доступ до публічної інформації, включаючи правову,  – невід’ємне конституційне право громадян……………………………………………..

70
Ткачук Н.І.

Окремі питання щодо правових форм захисту інформаційних прав та свобод людини і громадянина…………………………………………….

74
Луференко В. М.

Правове забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних в Україні…………………………………………………

76
Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О., Ткаченко В. А.

Актуальні передумови необхідності розвитку інформаційного законодавства України…………………………………………………….

80
Соснін О. В.

Про потребу терміново осягнутиі врахувати в праві загрози нової інформаційно-комунікаційної реальності……………………………….

84
Сніцаренко П. М., Саричев Ю. О., Хоменко Л. В.

Методика виявлення та оцінки негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад Збройних Сил України…….

87
Колотило М. О.

Безпека і свобода особистості в інформаційному суспільстві………….

90
Цирфа Г. О.

Комерційна цінность інформації в сучасних умовах…………………….

94
Ніколенко Д. М.

Захист конституційних прав і свобод людини в інформаційній сфері України……………………………………………………………………..

97
Кархут О. Я., Галенко Т. М.

Конституційна скарга як гарантія захисту прав людини та громадянина

100
Радзієвська О. Г.

Проблеми правового  забезпечення захисту дитини в умовах глобального інформаційного протистояння……………………………..

103
Чернишина Г. Г.

Таргетована реклама в інформаційному просторі……………………….

107
Фарадж Д. Ю.

Негативний вплив смартфонів на свідомість та інтелектуальний розвиток молоді……………………………………………………………..

109
Петряєв О. С.

Політична дерадикалізація ісламської молоді в країнах західної Європи……………………………………………………………………….

112
Головатий А. А.

Проблема дотримання конституційних прав і свобод у Інтернеті………

115
Сказко О. М.

Правове регулювання суспільних відносин повязаних з використання мережі інтернет…………………………………………………………….

117
Полевий В. І.

Фейкові новини чи фейковий медіапростір: постановка проблеми…….

119
Сірик А. О.

Досвід країн ЄС та НАТО щодо удосконалення нормативно-правової бази  забезпечення інформаційної безпеки в умовах інформаційної експансії РФ

121
Троян А. П.

Правові засади інформаційної безпеки адвокатської діяльності в країнах ЄС та НАТО………………………………………………………..

125
Бежевець А. М.

GDPR як необхідна умова забезпечення права на інформаційну приватність …………………………………………………………………

130
Солончук І. В.

Офіційна електронна адреса: потреби та проблеми запровадження……

132
Литвинова Л. А.

Нові механізми регулювання інтелектуальної власності в мережі Інтернет……………………………………………………………………..

135
Куцик К. М.

Захист права інтелектуальної власності в соціально-гуманітарних дослідженнях……………………………………………………………….

138
Завальнюк А. М.

Проблемні питання правового забезпечення права людини на винахід в сучасному суспільстві…………………………………………………..

140
Гожій І. О.

Право на отримання інформації щодо зниклого безвісті іноземця…….

143
Богачев Р. М.

Усвідомлене право та правова свідомість……………………………….

146
Свідло Т. М.

Грецьке право як один з головних чинників правового закріплення демократії …………………………………………………………………

149
Лисак Б. В.

Соціальні мережі як прояв прав і свободи людини в інформаційному просторі: позитивне і негативне………………………………………….

151
Конах Ю. О.

Питання законодавчого врегулювання відносин у сфері використання криптовалют в Україні ……………………………………………………

154
Законнова Ю. Е.

Електронне урядування як засіб забезпечення прав і свобод людини….

158
Стребкова Ю. В.

Підготовка соціальних працівників у контексті національного плану дій з виконання Резолюції Ради безпеки ООН 1325 “жінки, мир, безпека”……………………………………………………………………

 

 

 

160

Кравченко І. А.

Інформаційно-коммунікативні технології в соціальної роботі…………

163
Борисов О. Ю.

Мінські домовленості у світлі Конституції України…………………….

165
Касперський І. П.

Проблеми автоматизації надання юридичних послуг в Україні…………

167
Камоцкий А. Б.

Компьютерная преступность: правовыe, психологические и технико – криминалистические аспекты…………………………………………….

169