Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ОПУБЛІКОВАНА ЗБІРКА ТЕЗ “ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

Обложка_20.09.2019_превью02

Шановні колеги повідомляємо Вам щодо виходу збірки тез І Міжнародної науково-практичної конференції: «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали І науково-практичної конференції. 20 вересня 2019 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 124 с.

У збірнику матеріали конференції присвячені розгляду теоретичних та практичних засад державної політики у сфері інформаційної безпеки, проблемам формування, оцінці стану та реалізації Доктрини інформаційної безпеки України.

Наведені матеріали можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться суспільно-правовими тенденціями сучасного науково-технічного прогресу в сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Збірка тез 20.09.2019