Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Основи інформаційного права

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Основи інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні питання: роль та значення інформації та інформаційних технологій у сучасному світі; правові особливості інформації та інформаційних процесів; інформаційну сферу як об’єкт правового регулювання;            інформаційну інфраструктуру і суспільні відносини; предмет та методи інформаційного права; правовідносини в інформаційній сфері; систему принципів інформаційного права; систему інститутів та термінологічну систему інформаційного права;        визначення інформаційного права як галузі права; основні положення щодо взаємозв’язку правосвідомості та інформаційного права.

НМК