Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Основи інформаційної безпеки

Анотація. Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб’єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

 

 Структура кредитного модуля

 

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Базові поняття щодо інформаційної безпеки
1.1. Інформація як джерело небезпеки. 2 2
1.2. Основна умова забезпечення інформаційної безпеки. 4 2 2
1.3. Кібернетична та інформаційна безпека. 4 2 2
1.4. Інформаційна діяльність як об`єкт небезпеки. 4 2 2
1.5. Вплив інформації на свідомість та поведінку людини. 4 2 2
1.6. Інформаційне насильство. 4 2 2
1.7. Інформаційна безпека в системі національної та міжнародної безпеки. 2 2
1.8. Загрози національній та міжнародній безпеці. 2 2
Всього: 26 10 10 6
Розділ 2. Основні чинники, які формують та впливають на системність правового забезпечення інформаційної безпеки
2.1. Особливості сучасних інформаційних суспільних відносин. 6 2 2 2
2.2. «Кіберсоціалізація». Інформаційна безпека в умовах кіберциві­лізації. 2 2
2.3. Інтернет і інформаційна безпека. 4 2 2
2.4. Кіберзлочинність. 4 2 2
2.5. Кібертероризм. 4 2 2
2.6. Основна правова база забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. 2 2
Всього: 22 8 8   6
Реферат: 6 (4) 6
Контрольна робота: 2 (2) 2
Залік: 4 (2) 4
Разом: 60 18 18 (6) 24