Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Питання до комплексного випускного екзамену ОС “Бакалавр” (друга вища освіта)

vsesdam.ru_04246ef4da8c2508fbdf25b0efd84521

Питання до комплексного випускного екзамену 

для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» (друга вища освіта)

підготовки 081 Право

Зі спеціалізації «Інформаційне право та права інтелектуальної власності»

Питання до ЕК

 Інформаційне право 

 1. Охарактеризуйте мету інформаційного права.
 2. Вкажить основні правові шляхи забепечення гарантії та захисту прав і інтересів в інформаційній сфері
 3. Охарактеризуйте принципи правового регулювання у сфері обмеження доступу до інформації.
 4. Розкрийте основні засади регулювання обороту інформації.
 5. Обґрунтуйте особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інтернет-технологій.
 6. Охарактеризуйте предмет інформаційного права та його складові.
 7. Обґрунтуйте особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням інтернет-технологій.
 8. Визначте склад інформаційних правовідносин.
 9. Охарактеризуйте інформаційно-інфраструктурні відносини та надайте їх класифікацію.
 10. Розкрийте соціальне значення правового забезпечення доступу до інформації у сучасному суспільстві.
 11. Надайте основні засади регулювання збереження інформації.
 12. Окреслити основні принципи правового забезпечення свободи слова.
 13. Охарактеризуйте проблеми визначення предмета інформаційного права в сучасних умовах.
 14. Охарактеризуйте основні проблеми становлення та розвитку інформаційного права.
 15. Охарактеризуйте основні напрями реформування електронних комунікацій.

 «Цивільне право»

 1. Цивільна правоздатність фізичної особи.
 2. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття, елементи, види.
 3. Підстави та порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.
 4. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки.
 6. Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові наслідки.
 7. Поняття та порядок встановлення опіки.
 8. Поняття та порядок встановлення піклування.
 9. Поняття та ознаки юридичної особи.
 10. Правосуб’єктність юридичної особи: поняття, підстави виникнення та порядок реалізації.
 11. Поняття та загальна характеристика об’єктів цивільних правовідносин.
 12. Поняття та види речей як об’єктів цивільних правовідносин.
 13. Поняття, види та умови дійсності правочинів.
 14. Форми та способи вчинення правочинів.
 15. Поняття та види представництва.
 16. Поняття, види та форма довіреності.
 17. Строки та терміни в цивільному праві: поняття, види, порядок обчислення.
 18. Позовна давність: поняття та види. Початок перебігу строку позовної давності.
 19. Поняття та зміст права власності.
 20. Право спільної власності: поняття, види, правове регулювання.
 21. Принципи виконання зобов’язань.
 22. Поняття та види забезпечення виконання зобов’язань.
 23. Поняття та види договорів.
 24. Поняття та види цивільно-правової відповідальності.
 25. Загальні положення спадкового права: об’єкти спадкування, спадкоємці та спадкодавці.
 26. Спадкування за законом.
 27. Спадкування за заповітом.
 28. Поняття, елементи та різновиди договору купівлі-продажу.
 29. Поняття та загальна характеристика договору дарування. Договір пожертви як різновид договору дарування.
 30. Поняття, елементи та види договору майнового найму (оренди).
 31. Поняття та зміст договору страхування.
 32. Поняття та елементи договору довічного утримання.
 33. Поняття та загальна характеристика договорів на перевезення пасажирів і багажу та вантажу.
 34. Поняття та загальна характеристика договору управління майном.
 35. Зобов’язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди.

«Теорія держави і права»

 

 1. Місце теорії держави і права в системі наук.
 2. Суспільство, його поняття і структура.
 3. Поняття та сутність держави.
 4. Поняття і структура політичної системи суспільства.
 5. Держава у політичній системі суспільства.
 6. Класифікація функцій держави.
 7. Форми здійснення функцій держави.
 8. Поняття механізму держави.
 9. Ознаки, форми діяльності державного апарату.
 10. Ознаки та види державних органів.
 11. Форма правління.
 12. Форма державного устрою.
 13. Форма державно-правового режиму.
 14. Поняття, принципи та ознаки правової держави.
 15. Сутність та структура права.
 16. Норма права: поняття, ознаки, структура.
 17. Поняття системи права, її структурні елементи.
 18. Види форм (джерел права).
 19. Склад та види правовідносин.
 20. Форми реалізації норми права.
 21. Способи та види тлумачення норм права.
 22. Стадії та механізми правового регулювання.
 23. Поняття правової поведінки.
 24. Правопорушення, його ознаки та види.
 25. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види.
 26. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.
 27. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
 28. Поняття та структура правосвідомості.
 29. Види та структура правової культури.
 30. Поняття законності та правопорядку.

Питання до ЕК