Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації

Зміст:

Новиков Б.В. Есе про правосвідомість

Пилипчук В.Г. Від інформатизації до суспільства знать як вищої ступені інформаційного суспільства

Мельниченко А.А. Концептуалізація поняття “кіберцивілізація” в сучасному науковому дискурсі

Фурашев В.М. Кіберцивілізація – це…?

Баранов А.А. Особливості правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації

Ланде Д.В. Мережевий підхід до створення моделі предметної області

Ожеван М.А. Інноваційна гегемонія та політичний “піратський” рух

Довгань О.Д., Солодка О.М. Щодо окремих проблем правового врегулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації

Поперечнюк В.М. Інтелектуалізація суспільства: передумова кіберцивілізації

Юдкова К.В. Правовий режим інформаційних технологій в умовах кіберцивілізації

Нечитайло А.А. Політико-правові проблеми регулювання інформаційних відносин України з закордонним українством в умовах кіберцивілізації

Петряєв С.Ю. “Троллинг” – как элемент информационной войны в условиях киберцивилизации

Радутний О.Е. Кримінально-правова відповідальність за тролінг

Радзієвська О.Г. Сучасні загрози розвитку дітей в умовах кіберцивілізації

Бежевець А.М. Деякі аспекти кіберсоціалізації особистості

Бродська І.В. Кіберсоціалізація: окремі проблемні питання правового регулювання

Забара І.М. Міжнародно-правове регулювання сучасних і майбутніх інформаційних відносин

Цифра Г.О Виклик сучасності та перегляд традиційних підходів до захисту прав інтелектуальної власності

Зеров К.О. Веб-сайт – основний об’єкт авторського права в мережі інтернет

Красноступ Г.М. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та легалізації інтернет-ресурсів, що транслюють телевізійний контент

Петренко С.А. Охорона та захист прав інтелектуальної власності а в мережі Інтернет

Андрощук Г.О. Інтелектуальна власність в Інтернеті: тенденція розвитку правового регулювання

Троцька В.М. Проблемні питання застосування технічних засобів захисту в контексті вільного відтворення творів у мережі Інтернет

Струтинський В.Б., Верба І.І., Юрчишин О.Я. Проблеми регулювання інформаційних відносин при підготовці фахівців спеціальності “Інтелектуальна власність” в умовах НТУУ ”КПІ”

Падучак Б.М. Актуальні проблеми трансферу технологій, створених за рахунок державних коштів

Коваленко Т.В. Кіберсквотинг

Войтко С.В. Комерціалізація прав інтелектуальної власності та місце України у глобальному економічному просторі

Гордієнко С.Г. Шпигунство, промислове шпигунство та бізнес-розвідка: схожість та відмінності

Маріц Д.О. Патентний тролінг

Ромашко А.С., Юрчишин Т.Я. Спеціалізовані патенти та промисловий тролінг

Фоя О.А., Золоєва А.О. Профілактичні методи протидії недобросовісному використанню доменних імен

Писєва В.В. Особливості використання в якості домену зони .ua засобів індивідуалізації

Дорожко Г.К., Кіф’юк Є.С. Захист прав інтелектуальної власності на фотографічні твори в цифровому середовищі

Литвин О. В. Наукові напрямки дисертацій магістрів інтелектуальної власності кафедри конструювання верстатів та машин НТУУ “КПІ”

Бутнік-Сіверський О.Б. Проблеми “тінізація” та “корупція” в сфері інтелектуальної власності, як загроза економічній безпеці

Петренко І.І. Умови обмеження свободи творчості автора та реалізації авторських прав на твір

Улітіна О.В. Правовий режим охорони фотографічних творів в цифровому середовищі

Мацкевич О.О. Пристосованість авторського права до умов цифрового середовища

Струтинський В.Б, Кравець О.М. Особливості охорони прав на розробки штучних нейронних мереж нечітких (fuzzy) алгоритмів керування, як об’єктів ІВ

Сіліна М.Д. Проблемні аспекти судового захисту прав інтелектуальної власності

Боровикова О.О. Авторський контент у сфері медіа: використання, розпорядження та захист

Могиленко В.М. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи, впровадження “Електронного суду” в Україні.