Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ПРАКТИКА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

 Структура кредитного модуля

п/п

Назва розділів і тем Лекції Семінари СРС
1. Розділ І. Загальні положення щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 4 4 8
1.1.  Загальна характеристика права інтелектуальної власності 2 2 4
І.2. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 2 2 4
2. Розділ ІІ. Договори щодо надання прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності 4 4 10
ІІ.1. Ліцензія як підстава надання прав інтелектуальної власності. 2 2 4
ІІ.2. Ліцензійний договір. 2 2 6
3. Розділ ІІІ. Договори щодо передання прав інтелектуальної власності 4 2 8
ІІІ.1. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 2 1 4
ІІІ.2. Договір про створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності 1 1 2
ІІІ.3. Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 1 2
4. Розділ ІV. Договори про створення об’єктів права інтелектуальної власності 6 6 10
IV.1. Договір про створення об’єктів права інтелектуальної власності 2 2 4
IV.2. Договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт 2 2 4
ІV.3. Договір комерційної концесії 2 2 2
  Всього 18 18 54