Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Монографія “Криміналістична ідентифікація об’єктів за ідеальними відображеннями”

image3

Криміналістична ідентифікація об‘єктів за ідеальними відображеннями : монографія / Б. Є. Лук‘янчиков, Є. Д. Лук‘янчиков, С. Ю. Петряєв. – К. : , 2016. – 204 с.

 

Монографія представляє комплексне дослідження широкого кола теоретичних і практичних проблем ідентифікації об‘єктів матеріального світу за їхніми ідеальними відображеннями. З урахуванням сучасних вимог Кримінального процесуального кодексу України та останніх досягнень криміналістики, судової психології і медицини, та інших наук, розглянуто одну із слідчих (розшукових) дій, в процесі проведення якої здійснюється ідентифікація об‘єктів, що пов‘язані із вчиненням злочину, за їхніми відображеннями у пам‘яті тих осіб, які їх спостерігали, сприйняли та запам‘ятали. Розкривається правова основа проведення даної слідчої (розшукової) дії, висвітлюються об‘єктивні передумови ототожнення об‘єктів за психофізіологічними відображеннями та доводиться надійність такої діяльності.

На основі норм нового кримінального процесуального законодавства визначено суб‘єктів та об‘єкти пред‘явлення для впізнання, форми і види ототожнення об‘єктів за ідеальними відображеннями. Розроблено рекомендації з підготовки до проведення даної слідчої (розшукової) дії, що стосуються підбору об‘єктів пред‘явлення для впізнання, створення належних умов, для забезпечення достовірності результатів її проведення.

Значна увага приділена дискусійним питанням, щодо окремих видів пред‘явлення для впізнання: повторному, зустрічному, поза візуального спостереження з боку особи, яку пред‘являють, проведенню пред‘явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Наведено обґрунтовані пропозиції, що можуть сприяти підвищенню результативності даної слідчої (розшукової) дії.