Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Програма вступних випробувань (магістратура 2016)

stack of books on the dark wood background. toning. selective focus on the middle book

Програми комплексних фахових випробувань:

Програма комплексного фахового випробування для вступу на 5-ий курс Право (2016)

Програми додаткових випробувань:

 

Програма додаткового випробування для вступу на 5-ий курс Право (2016)

Програма додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальності 081 «Право»:

Програма додаткового випробування для вступу на 1-ий курс Право (2016)

На базі ФСП НТУУ «КПІ» планується проведення як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання» № 121-р від  27.01.2016 р.)

Проведення фахового вступного випробування планується у вигляді тестування з шести навчальних дисциплін (Конституційне право України, Адміністративне право України, Цивільне право України, Кримінальне право України, Цивільне процесуальне право України, Кримінальне процесуальне право України) – 70 тестових питань та тестування загальних навчальних правничих компетентностей – 30 тестових питань.

Програми зазначених вступних випробувань на даний час (12.03.2016 р.) ще не  затверджені МОН України. У разі їх затвердження та видання відповідного наказу МОН України проведення вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” буде здійснюватись за програмами, проекти яких можна знайти за цим посиланням. В остаточному варіанті програм можливі зміни.

Програми з іноземної мови

програма з англійської мови

французька

німецька

іспанська

Таксономії:

Таксономія Адміністративне право
Таксономія Конституційне право
Таксономія Кримінальне право
Таксономія Кримінальний процес
Таксономія Цивільне право України
Таксономія Цивільний процес
ТЗНПК Програма тестування