Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Про досвід впровадження нової дисципліни “Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності”.

tehnologiyi-scaled

Наша Кафедра вважає, що саме для першокурсників юристів є важливим:

  • формування перших правничих компетентностей:
    • вміння пошуку джерел юридичної інформації;
    • навички аналізу тексту із визначеною метою;
    • письмове викладення юридичної аргументації тощо.
  • вміння оформлювати творчі роботи з юридичної тематики відповідно до вимог;
  • вміння студентів критично мислити та застосовувати різні стратегії під час роботи з інформаційними ресурсами.

Тому в цьому навчальному році для студентів першого курсу бакалаврату почав викладатись новий курс “Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності”.

Для мене, як для викладача, семестр пройшов на одному диханні – лекції, семінари, консультації щодо виконання творчих завдань, прослуховування їх захистів, дискусії. Студенти навчались працювати з різноманітними базами даних правової та наукової інформації, раціонально здійснювати пошук першоджерел інформації, самостійно формувати тему, мету, завдання та план творчого дослідження.

Було важко визначатись з методикою викладання та проведення семінарів, постійно доводилось її вдосконалювати та адаптувати. Але надихало те, що студенти з ентузіазмом зустрічали майже всі «експерименти» і навіть творчо їх розвивали. Крім того, мотивувало ще й те, що загальний рівень творчості та якості виконання завдань студентами помітно зростав.

На завершення курсу було зроблено опитування серед студентів. Виявляється, що це є корисним тому, що чітко ідентифікуються найцікавіші практики, які сподобались студентам. Щодо здобутків, то вони показані на діаграмі.

Отже:

72,3% опитаних вважає найцікавішою роботу – “Аналіз законопроекту”. Що це дало для студентів? Не лише ознайомлення з конкретною нормою чинного законодавства, а і того, яку суспільну проблему має вирішити певний закон, формується розуміння “духу закону”, а не лише його “букви”.

66% опитаних, відзначили позитивними відгуками практичну роботу «Аналіз рішень ЄСПЛ». Це – творчий пошук в текстах судових рішень ключових правових позицій, що формує навички  розуміти логіку правозастосування до конкретних правовідносин.

55,3% опитаних визнали корисним практику “Аналіз судових рішень”. Головне те, що вони навчились шукати повний текст судового рішення за різними критеріями, виявляти  правові позиції учасників процесу, аналізувати та виявляти сильні і слабкі сторони аргументів учасників спору, а також краще виділяти ключову інформацію з великого обсягу даних.

57,4% опитаних також відзначили роботу – “Діяльність органів виконавчої влади”. Студенти навчились знаходити нормативно-правові документи щодо повноважень органів влади, перевіряти їх, та встановлювати відповідність їх дій наявним повноваженням та інформації, яка публікується на офіційних веб-сайтах.

В цілому, можна сказати, що нова дисципліна “Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності” сприяє формуванню у студентів вже на першому курсі мети та змісту юридичної професії, і значення інформації та роботи з різноманітними інформаційними ресурсами.

Крім того, дисципліна є складовою сертифікатної програми “Право в інформаційній сфері” та включено у Довідник загально-університетських навчальних дисциплін для розробників освітніх програм, затвердженого Методичною комісією університету від 12.12.2020 року. Вказане свідчить, що навички по роботі з інформаційними ресурсами наукової та правової інформації корисні усім студентам університету.

Хочу подякувати нашому творчому колективу кафедри та студентам, потреби яких,  мотивували нас до розробки цього курсу.

Будемо працювати далі.

З повагою, к.ю.н., ст. викладач кафедри Марія Дубняк.

ІКТ статистика