Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ (у контексті децентралізації влади в Україні)

Завантажити збірку матеріалів

Зміст

З М І С Т
Корж І. Ф. Децентралізація влади в Україні: здобутки і проблеми правового характеру………………….. 5
Баранов О.А. Національна система нормативно-правової

інформації в умовах інтернету речей …………..

18
Фурашев В. М. Створення Національної системи нормативно-правової інформації – невід`ємна складова процесу децентралізації влади…………………… 23
Ланде Д. В. Моделі предметних областей як засоби узагальненого доступу до правової інформації… 27
Костенко І. В. Децентралізації державної влади: проблеми і перспективи………………………………………. 34
Доронін І. М. Забезпечення вільного доступу до правової інформації як реалізація функцій держави…….. 38
Кравчук О. О. Забезпечення доступу до інформації та технологій як напрями політики сталого розвитку…………………………………………… 41
Забара І. М. До питання створення «Національної системи нормативно-правової інформації України» в умовах адоптації до сучасного правопорядку Європейського Союзу…………………………….. 45
Дубняк М. В. Єдина база правової інформації органів місцевого самоврядування, як перспективний напрям підвищення ефективності інформаційної взаємодії………………………………………………………… 49
Закірова С. Г. Правова комунікація влади і суспільства як складова функціонування національної системи нормативно-правової інформації……………….. 56
Маріц Д. О. Правотворчість як елемент забезпечення механізму дотримання прав людини на правову інформацію……………………………………….. 61
Юдкова К. В. Інформація в інформаційних системах…………. 64
Кащук А. В.

 

Адміністративно-правове регулювання системи технічного захисту інформації в Україні………. 68
 

Цирфа Г. О.

 

Деякі проблеми функціонування державної системи електронних ресурсів…………………..

 

70

 

 

Бусол О. Ю. Забезпечення безпеки національного інформаційного простору Королівством Велика Британія ………………………………………….. 74
Пристай Т. М. Правова інформація щодо статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ………………. 79
Пасічник В. В. Правова інформація в сфері захисту економічної конкуренції………………………………………..  

82

Іванова М. В.

Іванов Ю. Ф.

Голосніченко Д.І.

 

Правові аспекти захисту інформації як об’єкта права інтелектуальної власності………………..

 

 

 

90

Бежевец А. М. Щодо права інтелектуальної власності на службові твори…………………………………… 94
Ромашко А. С.

Яхно А. С.

Проблемні аспекти законодавства щодо секретних винаходів (корисних моделей) та порівняння їх охорони з законодавством Польщі……………………………………………. 99
Янчук А. О. Проблемні аспекти розгляду справ про авторське право на переклад……………………. 103
Серая А. К. Повноваження з користування майном, зазначене в довіреності, в аспекті електронного декларування…………………………………….. 108
Кравченко О. М. Вдосконалення законодавства України у сфері захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання………………………………….. 113
Ромашко А. С. Два в одному, або як отримати юриста з інженерними компетенціями…………………… 116
Іванов Д. В.  

Суспільне телебачення і радіомовлення як інструмент поширення правової інформації та реалізатор конституційного права кожного на доступ до інформації………………………………

119