Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

З М І С Т

Збірка тез

В с т у п……………………………………………………………………………………………………… 8
Рекомендації Другої науково-практичної конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»…………… 9
Орлюк О. П.
Розробка політики у сфері інтелектуальної власності для університетів та наукових установ……………………………………. 10

Розділ 1.     Створення об’єктів інтелектуальної власності

Капіца Ю. М.
Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах з проведення досліджень та розробок між університетами, науковими установами та підприємствами в державах-членах ЄС та Україні…………………………………………………………………………. 14
Андрощук Г. О.
Глобальний фармацевтичний ринок: місце України………………….. 19
Литвин О. В., Гаврушкевич Н. В.
Формування інституцій інноваційного використання географічних зазначень в Україні……………………………………………………………………….. 24
Гордієнко С. Г.
Коли слова втрачають своє значення, народ втрачає свою свободу, а “за ослушание истине – верят лжи и заблуждениям”……………………. 28
Кузнєцов Ю. М.
Концепція розвитку творчості студентів і стимулювання винахідницької діяльності в Україні……………………………………………… 32
Бутнік-Сіверський О. Б.
Щодо розширення фінансових інноваційних можливостей бюджетних установ………………………………………………………………………….. 35
Сендецький М. М., Комаров В. О., Бугера М. Г.
Супроводження процесу створення об’єктів права інтелектуальної власності у країнах-членах НАТО…………………………………………………. 39
Дубняк М. В.
Доцільність віднесення інформації до нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності……………………………………………………………… 36
Юрчишин О. Я., Ромашко А. С.
Фанфікшен як об’єкт авторського права………………………………………… 44
Пилюченко Д. В.
Фанфік: плагіат чи похідний твір?………………………………………………. 46
Лахай Ю. В.
Карикатура в авторському праві: межі дозволеного………………………… 50
Князєв С. О.
Врахування фактору надійності персоналу установ різних галузей діяльності…………………………………………………………………………………….. 53
Кривобок І. О.
Особливості  fashion-дизайна одягу як об’єкту авторського права….. 56
Розділ 2.     Охорона об’єктів права інтелектуальної власності
Кодинець А. О.
Проблеми правової охорони об’єктів патентних прав в Україні……… 60
Мисливий В. А.
Публічно-правова охорона інтелектуальної власності:

кримінально-правовий аспект……………………………………………………….

63
Мироненко Н. М.
Проблеми ефективності правового регулювання охорони об’єктів інтелектуальної власності……………………………………………………………… 67
Біленчук П. Д., Малій М. І.
Сучасний стан правової охорони інтелектуальної власності  у світі.. 71
Гожа Б. Б.
Окремі проблеми правового регулювання економічної конкуренції в сфері інтелектуальної власності……………………………………………………… 74
Солончук І. В.
Проблеми судового захисту авторських прав у соціальних мережах. 77
Цирфа Г. О.
Законодавче забезпечення чесних звичаїв у використанні результатів інтелектуальної діяльності…………………………………………. 80
Фещук О. І.
Проблеми захисту авторського права в інтернет просторі та соціальних мережах……………………………………………………………………. 83
Паламарчук М. А.
Проблематика правової охорони прав на пародії, попурі та карикатури як об’єкти авторського права в Україні………………… 86
Дудіна О.О.
Проблеми нормативного забезпечення трансферу технологій в Україні…………………………………………………………………………………………. 88
Забара І. М.
Правове регулювання міжнародних інформаційних відносин

в умовах інноваційної діяльності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності…………………………………………………………..

91
Шахбазян К. С.
Законодавче регулювання використання об’єктів права інтелектуальної власності у договорах з досліджень та розробок в країнах ЄС…………………………………………………………………………………….. 94
Данильченко М. А., Колтишева Д. С.
Роль патентної документації при проведені маркетингових досліджень……………………………………………………………………………………. 97
Махновський Д. С.
Підходи до розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР у нових незалежних державах…………………………. 100
Недогібченко Є. Г.
Угода про розкриття франшизи: складові елементи……………….. 104
Улітіна О. В.
Авторське право на фотографічні твори в мережі інтернет……….. 106
Рудковська В. Р.
Правова охорона незареєстрованих промислових зразків в ЄС та Україні………………………………………………………………………………………….. 109
Хмара С. С.
Правова охорона торговельних марок і географічних зазначень в контексті євроінтеграційних процесів в Україні……………………………… 112
Яковенко І. Л.
Патентування комп’ютерних програм: зміна парадигми…………………. 116
Розділ 3.     Захист об’єктів права інтелектуальної власності
Мінченко Н. В.
Судова експертиза торговельних марок. Погляд експерта…………. 120
Дем’яненко Е. О.
Захист прав інтелектуальної власності у цивільному судочинстві…. 126
Білоусова Н. О.
До питання про  запобігання зловживанням правами інтелектуальної ласності……………………………………………………………….. 129
Бабич А. В.                                
Захист прав інтелектуальної власності в кіномотографії ……………….. 133
Шульц Т. Є.
Способи захисту прав інтелектуальної власності в мережі інтернет.. 135
Головатий А. А.
Право інтелектуальної власності: захист у разі помилки………………….. 139
Касперський І. П.
Проблема розмежування рівнів правового регулювання захисту комерційної таємниці в Україні…………………………………………………… 140
Чернятьєва Н. С.
Питання збереження комерційної таємниці в процесі укладання угоди злиття і поглинання…………………………………………….. 143
Драчук С. М., Власова Н. І.
Щодо безпекових аспектів «тріади» інформація-спеціальні знання-об’єкт права інтелектуальної власності……………………………… 146
Тарасенко І. А.
Проблеми захисту прав в соціальних мережах………………………. 149
Колода Я. М.
Об’єкти права інтелектуальної власності в корупційних схемах…. 151
Маслов Б. О.
Актуальні питання стягнення компенсації за порушення авторського права і суміжних прав………………………………….. 154
Розділ 4.     Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності
Цибульов П. М.
Проблеми комерціалізації  інтелектуальної власності університетами України……………………………………………….. 157
Войтко С. В., Скоробогатова Н. Є.
Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в країнах прискореного розвитку Індустрії 4.0…………………………………. 162
Несін В. В., Ковальов К. Є., Топчій Н. В.,  Лук’янюк С. В.
Особливості впровадження  результатів раціоналізаторської творчості в малосерійному експериментальному виробництві в умовах обмеження інноваційних можливостей…………………….. 166
Левченко Я. Ю.
Новації у сфері колективного управління авторськими і суміжними правами………………………………………………………………… 169
Розділ 5.     Право інтелектуальної власності та інформаційне право: взаємозв’язок
 Фурашев В.М.
Інформаційне право, право інтелектуальної власності та інформаційна безпека: взаємозв`язок як навчальних дисциплін…… 171
Довгань О.Д., Литвинова Л.А.
Щодо деяких змін до дослідницької культури і практики: перспективи відкритого доступу до знань…………………………… 175
Бежевець А.М.
Поняття «робот»: ґенеза та сучасний стан дефініції………………… 179
Фарадж Д. Ю.
Майбутнє штучного інтелекту………………………………………… 182
Бондаренко І. І.
Використання Інтернету: один із аспектів…………………………… 186
Самчинська О. А.
Надоїдливі повідомлення чи засіб маніпулювання свідомістю?…….. 188
Самбалов Р. Е.
Особливості встановлення правовідносин в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку суспільства……………………………….. 190