Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Судова медицина

 Структура навчальної дисципліни

Форма

навчання

Семестр Всього кредитів Всього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
Лекції Практичні МКР Самостійна

робота

студента

Денна

8

2

60

16

16

28

Залік

Заочна 7 2 60 6 4 50

Залік

 Структура кредитного модуля

№ п\п

Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6

7

Теоретичні та організаційні питання судової медицини.

Судово-медична експертиза ушкоджень від різних видів зовнішньої дії.

Розділ І.

Предмет і завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-мед. експертизи

1.

Тема 1. Предмет, методи, зміст та  завдання судової медицини. Історія розвитку суд. мед. 2 1 1
2. Тема 2. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. 4 1 2

1

Розділ ІІ.

Судово-медична танатологія.

3. Тема 3. Смерть та трупні зміни. 4 2 2  
Розділ ІІІ.

Судово-медична експертиза ушкоджень від різних видів зовнішньої дії.

4. Тема 4-5. Транспортна травма. Ушкодження від дії тупих та гострих предметів. 7 2 4 1
5. Тема 6. Вогнепальні пошкодження. 4 2 2
6. Тема 7. Механічна асфіксія. 4 2 2
7. Тема 8. Ушкодження від дії крайніх температур. 2 2
8. Тема 9. Ушкодження від дії елект. струму. 1 1
9. Тема 10. Ушкодження від дії барометричного тиску та іонізуючого випромінювання. 2 2
10 Тема 11. Ушкодження від дії хімічних факторів. 4 2 2
Разом за модулем 1. 34 12 8   14
Судово-медична експертиза живих осіб, речових доказів із об’єктами біологічного походження, за матеріалами слідчих та судових справ
Розділ V.

Судово-медична експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб

Тема 12. Судово-медична експертиза несмертельних тілесних ушкоджень. 5 1 2 2
Тема 13. Судово-медична експертиза статевих станів та при статевих злочинах. 5 1 2 2
Розділ VІ.

Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження

Тема 14. Виявлення, оцінка, упаковування та відправлення на дослідження  речових доказів з об’єктами біологічного походження. 5 1 2 2
Тема 15. Питання, які вирішуються судово-медичною експертизою при дослідженні крові, волосся, сперми та інших виділень організму людини. 5 1 2 2
Розділ VІІ .

Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ й у справах про порушення в професійній діяльності медичних працівників.

Тема 16. Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ 2 2
Тема 17. Судово-медична експертиза у справах про порушення в професійній діяльності медичних працівників. 2 2
Розділ VІІІ.

Судово-медична експертиза трупа.

Тема 18. Огляд трупа на місці виявлення(події). 2   2
Разом за модулем 2. 28 4 8 14
ВСЬОГО 60 16 16 28