Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Теорія доказів

Анотація. В навчальну програму дисципліни «Теорія доказів» включені основні наукові, методичні та правові положення вивчення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальних, цивільних та адміністративних справах, класифікацію доказів, процес доказування, способи збирання і перевірки доказів та їх оцінки і використання у судочинстві України.

Структура кредитного модуля

 

 

Тема

 

Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські та практичні заняття ДКР СРС
Розділ І. Поняття та класифікація доказів та їх джерел.
ТЕМА 1. Поняття та зміст теорії доказів 2* 2 5
ТЕМА 2. Мета, предмет та межі доказування 2* 2 5
ТЕМА 3. Поняття та класифікація доказів та їх джерел 2* 2 5
Розділ ІІ. Процес доказування.
ТЕМА 4. Способи збирання та перевірки доказів 2 2 5
ТЕМА 5.Оцінка доказів 2 2 3 5
ТЕМА 6. Суб’єкти доказування 2 2 5
Розділ ІІІ. Джерела доказів.
ТЕМА 7. Показання свідків, потерпілих, підозрюваних та обвинувачених 2 2 5
ТЕМА 8. Речові докази 2 2 5
ТЕМА 9. Протоколи слідчих та судових дій, інші документи. Висновок експерта. Особливості доказування у цивільному та адміністративному судочинстві України. 2 2 3 8
Усього годин:                              90 18 18 6 48