Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Управління правами на об’єкти інтелектуальної власності

Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • використовувати нормативно-правові акти та міжнародні договори в професійній діяльності, які регулюють правовідносини в сфері інтелектуальної власності;
 • використовувати методи оцінки об’єктів права інтелектуальної власності для подальшої їх комерціалізації , в тому числі для продажу ліцензій і трансферу технологій;
 • формування у студентів теоретичних знань щодо системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні і світі, практичних умінь та навичок щодо застосування профільного законодавства в сфері охорони прав інтелектуальної власності.
 • детальне вивчення науково-теоретичних поглядів, міжнародного і національного законодавства та практики його застосування в сфері охорони прав інтелектуальної власності.
 • підготовка студентів до участі в наукових дослідженнях, що стосуються сфери охорони прав інтелектуальної власності.

 Основні завдання навчальної дисципліни.

знання:

 • системи законодавства України, на підставі якого здійснюється охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності, розуміти співвідношення норм Цивільного кодексу, спеціальних законів та підзаконних актів в сфері такої охорони;
 • базових методологічних основ створення інноваційних об’єктів господарської діяльності;
 • основних етапів порядку набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
 • положень нормативно-правових актів України та міжнародних договорів, що регулюють відносини в сфері створення та охорони інноваційних об’єктів господарської діяльності;
 • цивільно-правових вимог до договорів у сфері інтелектуальної власності;
 • загальних засад правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;
 • державної систем захисту прав інтелектуальної власності України;
 • механізмів виявлення та протидії недобросовісній конкуренції, паразитичному маркетингу, плагіату, піратству, промисловому троллінгу та контрафактній продукції;
 • оцінювати характер порушення прав інтелектуальної власності, якщо такі є;
 • методів оцінки прав об’єктів інтелектуальної власності;
 • види договорів за різними критеріями класифікації об’єктів у сфері інтелектуальної власності;
 • форми та порядок захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

уміння:

 • визначати об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності;
 • підготувати первинні документи для оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • вибрати підходи до комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності;
 • виявляти інноваційні об’єкти господарської діяльності;
 • складати договір щодо використання ОПІВ в промисловій власності, авторського і суміжного права;
 • процедуру захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
 • складати основні документи для охорони інноваційних об’єктів, здійснити заходи з охорони прав без складання охоронних документів.