Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Цивільне право України. Особлива частина

Анотація. Навчальна програма «Цивільне право України. Особлива частина» включає в себе інститути договірних зобов’язань, позадоговірних зобов’язань, зобов’язань із відшкодування шкоди, спадкових правовідносин. Програма з дисципліни «Цивільного права України. Особлива частина» визначає коло теоретичних та практичних питань, які підлягають обов’язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни, при написанні курсової роботи, а також при підготовці індивідуальних завдань.

 

Структура кредитного модуля

Форма навчання

Семестр

Кредитні модулі Всього Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова атестація
Кредитів Годин Лекцій Пр-их МКР\ДКР СРС
Денна 2, в т.ч.: 9 270 68 68 1/1 134 Залік

Екзамен

5 1-й 4 124 36 36 1 52 Залік
6 2-й 4 116 32 32 52 Екзамен
1 30 Курсова робота 30 Захист
Заочна 2, в т.ч.: 7 270 18 4 1/1 248 Залік

Екзамен

5 1-й 4 121 20 4 97 Залік
6 2-й 4 119 4 115 Екзамен
1 30 Курсова робота 30 Захист

 Структура першого кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Договори про передання майна у власність
1 Загальні положення про договір купівлі – продажу. 7 2 2   3
2 Договір міни (бартеру). Договір поставки. 7 2 2   3
3 Договір довічного утримання. Договір дарування. 7 2 2   3
4 Спадковий договір. 7 2 2   3
Розділ 2. Договори про передачу майна у тимчасове користування
5 Загальні положення про найм (оренду). 7 2 2   3
6 Договір найму (оренди) житла. Договір прокату. 7 2 2   3
7 Договір найму (оренди) земельної ділянки. 7 2 2   3
8 Договір позички. 7 2 2   3
Розділ 3. Договори про виконання робіт
9 Загальні положення про договори підряду. 7 2 2   3
10 Договір будівельного підряду. 7 2 2   3
11 Договір побутового підряду 7 2 2   3
Розділ 4. Договори про надання послуг
12 Загальні положення про договори щодо надання послуг. 7 2 2   3
13 Транспортні зобов’язання. 13 4 4   5
14 Договір зберігання 11 4 4   3
15 Договір доручення. Договір комісії. 7 2 2   3
16 Договір страхування 9 2 2   5
Всього 124 36 36   52

 Структура другого кредитного модуля

№ п\п Змістовні модулі Кількість годин
Всього Лекції Практ.

занят.

Індив.

занят.

Самост.

робота

1                            2 3 4 5 6 7
Розділ 5. Позика. Кредит. Банківський вклад
1 Договір позики. 7 2 2   3
2 Договір кредиту. Договір банківського вкладу. 7 2 2   3
3 Договір факторингу. Договір банківського рахунку. 12 4 4   4
4 Договори про спільну діяльність. 8 2 2   4
Розділ 6. Договори у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
5 Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 8 2 2   4
6 Окремі види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 8 2 2   4
7 Договір комерційної концесії 8 2 2   4
Розділ 7. Недоговірні зобов’язання із правомірних дій.
8 Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди. Зобов’язання, які виникають із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 13 4 4   5
Розділ 8. Зобов’язання з відшкодування шкоди
9 Загальні положення про зобов’язання із відшкодування шкоди. 8 2 2   4
10 Відшкодування моральної шкоди. 8 2 2   4
Розділ 9. Спадкове право
11 Загальні положення про спадкування. 9 2 2   5
12 Спадкування за законом і за заповітом. 8 2 2   4
13 Здійснення права на спадкування. Оформлення права на спадщину. 12 4 4   4
Курсова робота 30 30
Всього 116 32 32 52