Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Цивільне право України. Особлива частина

Анотація. Навчальна програма «Цивільне право України. Особлива частина» включає в себе інститути договірних зобов’язань, позадоговірних зобов’язань, зобов’язань із відшкодування шкоди, спадкових правовідносин. Програма з дисципліни «Цивільного права України. Особлива частина» визначає коло теоретичних та практичних питань, які підлягають обов’язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни, при написанні курсової роботи, а також при підготовці індивідуальних завдань.