Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Цивільне процесуальне право України

Анотація. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя, зокрема діяльність учасників цивільного судочинства у всіх судових інстанціях щодо здійснення правосуддя у справах позовного, наказного та окремого провадження з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин, за винятком випадків, коли розгляд таких справ здійснюється за правилами іншого судочинства. Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі:

1) Цивільне процесуальне право 1;

2) Цивільне процесуальне право 2.

НМК_денна

НМК_заочна