Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

ІНТЕРНЕ РЕЧЕЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

Завантажити збірку тез

ЗМІСТ

Баранов О. А. Огляд правових проблем Інтернету речей ………      7
Пилипчук В. Г.Становлення і регулювання суспільних відносин у сфері новітніх інформаційних технологій (інтернет речей) ………………………… 16
Мельниченко А. А.Трансформації системи освіти в контексті розвитку Інтернету речей……………………………………………………………………. 20
Ожеван М. А. Технофілія VS. Технофобія: розвиток цивілізації як розвязання суперечностей між новітніми технологіями та культурними традиціями ………………………………………………………………………………. 23
ГрайворонськийМ. В. Безпека пристроїв Інтернету речей …….. 29
Довгань О. Д. Впровадження технологій Інтернет речей: проблеми……………….. 35
Фурашев В. М. Інтернет речей і право………………………………….. 39
Огірко І. В. Технології мереж для Інтернету речей………………….. 44
Шахбазян К. С.Інтернет речей: ризики порушень у сфері прав людини……………….. 53
Некіт К. Г.Інтернет речей  та інформаційна безпека: деякі правові проблеми…………………………………………………………………………………….. 62
Кушнір М. О.До питання інституційно-правової моделі підготовки майбутнього законодавства України у сфері робототехніки…………………………….. 66
Кравченко О. М.Правові проблеми впровадження технології Інтернету речей………………………………………………………………………………………….. 71
Шпига П. С.Поняття  інформаційно-телекомунізаційної  інфраструктури в  нормативно-правових  документах України………………………………. 74
Білощицький А. О., Білощицька С. В., Вацкель В. Ю., Вацкель І .Ю., Кучанський О. Ю.

Проблеми реалізації концепції Інтернет речей «Розумний будинок» на прикладі IT LYNX SMARTHOUS…………………………………………..

79
Чукут С. А.Сучасні тенденції розвитку smart city на прикладі «smart dubai 2021» ………..…………………………………………………………… 83
Дмитренко В. І.Розвиток SMART CITY: досвід Фінляндії……………………………………     86
Доронін І. М.

Загрози безпеці у сфері Інтернету речей: проблеми, виклики та державний вплив ………………………………………………………………………..

88
Яременко О. І.Правові проблеми кіберзахисту національної критичної інфраструктури України в контексті європейської інтеграції…………………………………………………………………………………….. 94
Ткачук Т. Ю.Тіньовий інтернет: співвідношення можливостей і загроз…………………………………………………………………………………………. 100
Огородников Д. В. Методи зовнішнього втручання у технології передачі  даних Інтернет речей……………………………………………………………………………. 103
Забара І. М.Інтернет речей: вплив на розвиток права Європейського союзу (концептуальні підходи до питань кібербезпеки)………………………… 108
Іванченко В. Ю.Інтернет речі: інформаційно-психологічний вплив 112
Арістова І. В.

Феномен Інтернет речей: методологія дослідження …………………….

116
Харитонов Є. О., Харитонова О. І.

Методологічні проблеми впорядкування відносин у сфері Інтернету речей …………………………………………………………………………..

121
Отрешко Н. Б.

Інтернет речей: концепція та реальність …………………………………….

128
Боклан С. Г., Мельник Б. Б

Інтернет речей і «Хвилі» цивілізацій за Є. Тоффлером………………..

130
Фещенко К. С.

« Інтернет речей » – майбутнє інформаційного суспільства ………….

136
Скиба А. Ю.Розвиток інтернету речей у сучасному світі ………………………………. 138
Круц А. О

Особливості явища Інтернету речей в окремих сферах життєдіяльності…………………………………………………………………………..

142
Андрощук Г. О.

Інтеренет речей і охорона інтелектуальної власності : нові виклики……………………………………………………………………………………….

144
Яшарова М. М.Неправомірне використання засобів індивідуалізації в мережі Інтернет……………………………………………………………………………………… 151
 Радейко Р. І.

Проблеми забезпечення права на приватність при використанні технологій «Інтернет речей»………………………………………………………..

156
Німко А. В.Захист публічної інформації в умовах використання  технологій «Інтернету речей»………………………………………………………………………… 161
Головко М.Б., Юрченко Д.П.До деяких питань правового регулювання Інтернету речей………………………………………………………………………………………….. 166
Костенко А. О.Право на доступ до Інтернету і права, пов’язані з Інтернетом речей: проблема співвідношення…………………………………………………. 171
Кравчук О. О.Інтернет речей і сучасні системи автоматизованого прийняття рішень у податкових правовідносинах………………………………………… 176
Бевз С. І.Державне управління господарською діяльністю в Україні та інтернет речей: погляд на питання……………………………………. 181
Гайдученко Д. Проблеми використання технологій Інтернету речей у різних сферах суспільної діяльності………………………………………………………. 185
Маньгора В. В.Використання хмарних технологій при підготовці майбутніх юристів …………………………………………………………………. 188
Колесов Н.Проблеми використання технологій Інтернету речей у різних сферах суспільної діяльності……………………………………………………….. 193
Акімов О. О.Пріоритети нормативно-правового забезпечення електронної участі громадян у сфері публічного управління…………………………… 195
Біла С. О.Виклики щодо інституційно – правового забезпечення Інтернет  – трендів в єкономіці…………………………………………………………………….. 200
Цирфа Г. О.Підходи щодо визначення статусу криптовалют: українській підхід…………………………………………………………………….. 206
Чорнолуцький Р. В.Дорожня карта законодавчих ініціатив щодо  врегулювання та використання криптовалют в Україні………………………………………….. 211
Соловйов С. Г.Мережецентричність у публічному управлінні……………………………..    218
   Капиця А. Р.Результати творчої діяльності як об’єкти інтелектуальноївласності: сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання…………………………………………………………… 222
Коваленко Л. П., Ламанова А. В.Поняття інформаційної безпеки……………………………………………………    224
Коваленко Л. П., Милейко К. С.Правові засади забезпечення законності інформаційної безпеки………………………………………………………………………………………… 227
Коваленко Л. П., Горбунова А. Р.Щодо основних завдань кіберполіції в сфері забезпечення інформаційної безпеки України……………………………………………………. 231
Коваленко Л. П., Романенко Ю .І.Співвідношення інформації, інформаційної сфери та інформаційного права………………………………………………………………….. 234
Коваленко Л. П., Туров В. Д.Щодо проблеми правового регулювання відносин у мережі Інтернет………………………………………………………………………………………. 239

Завантажити збірку тез