Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Інформаційне право

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Інформаційне право» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основі питання: основні положення інформаційного права; правові режими інформації;       система нормативно-правових актів інформаційного законодавства; інформаційне законодавство у сфері створення, розповсюдження та зберігання інформації; теоретичні засади та зміст процесу систематизації інформаційного законодавства; засади правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет; основи міжнародного та європейського інформаційного права.