Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Освітній процес

SNsonqGfX5WCA87o3pzH.r695x430

Освітній процес в КПІ ім.Ігоря Сікорського відбувається згідно із затвердженим Графіком навчального процесу. Зміни в Графіку не плануються. Графік 2017-2018

Умовні позначення (скорочення):

_ – теоретичне навчання;
К – канікули;
С – екзаменаційна сесія;
Д – дипломне проектування;
ДП – захист дипломного проекту (роботи) або державний екзамен (державна атестація);
ЗЕ – заліково-екзаменаційний тиждень

5** – Перший курс навчання за освітнім ступенем Магістр за ОПП та Магістр за ОНП
6*** – Другий курс навчання за освітнім ступенем Магістр

Графік 2017-2018