Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Анотація: Навчальна програма дисципліни «Правове забезпечення ІТ бізнесу» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язку з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів (доповідей) за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної лекції курсу та для підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

НП

РНП денна

РНП-заочна