Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Анотація.

Відсутність виваженої державної політики в сфері інтелектуальної власності стало першопричиною проблем захисту прав на інтелектуальну власність в Україні. Наслідком цього є низький науково-прикладний рівень розробки теоретичних проблем на базі практики захисту об’єктів інтелектуальної власності, яка залишається несистематизованою. Також існує чимало проблем з організації та функціонування системи забезпечення захисту інтелектуальної власності державними й недержавними структурами.

Актуальність розробки зазначених теоретичних і практичних проблем у системі забезпечення безпеки України зумовлюється необхідністю реформування галузі, осмислення сучасних викликів і загроз, пріоритетів розвитку системи національної безпеки в XXI столітті, принципів побудови органів та організацій України із забезпечення ефективного захисту її інтелектуального потенціалу.

НП