Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Анотація. Інформаційне право – галузь права, що динамічно розвивається, також як динамічно розвиваються суспільні відносини в інформаційній сфері, пов’язані з обігом інформації, формуванням і використанням інформаційних ресурсів, створенням і функціонуванням інформаційних систем з метою забезпечення безпечного задоволення інформаційних потреб громадян, їх організацій, держави і суспільства. В цьому розвитку неодмінно виникають правові проблеми, саме вивченню яких і присвячено цю дисципліну.

Навчальна програма дисципліни «Проблеми інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язку з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів (доповідей) за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної лекції курсу та для підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

НП

РНП денна

РНП заочна