Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Анотація

Анотація навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни: «Право в галузі реклами та PR»

Відноситься: до бакалавру

Мета – набуття в процесі підготовки студентів необхідних знань про засади рекламної діяльності в Україні, правове регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, а також здійснюване правове регулювання у сфері PR, а також формування у студентів вмінь і практичних навичок застосовувати положення законодавства в галузі реклами та PR.

Завдання – досягнення наступних результатів навчання:

знання:

  • спеціального понятійно-категоріального апарату;
  • системи нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі реклами та PR, та їх основних положень;
  • системи органів державної влади, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу, та порядок здійснення такого контролю;
  • основних положень міжнародних документів і стандартів у галузі реклами та PR.

уміння:

  • орієнтуватися в нормативно-правових актах, що стосуються питань правового регулювання галузі реклами та PR, вміти їх аналізувати та практично застосовувати;
  • орієнтуватися в міжнародних документах і стандартах в галузі реклами та PR;
  • виявляти юридично значущі фактичні дані та здійснювати їх правову кваліфікацію;
  • давати відповідну правову оцінку основним порушенням у зазначеній сфері.

Навчально-метод комплекс