Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Анотація

Анотація навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни:  «Правові основи інформаційної безпеки»

Відноситься: до бакалавру

Мета – підвищення правової культури та ерудиції випускників, оволодіння ними основоположними знаннями у сфері інформаційної безпеки та основними правовими механізмами її забезпечення; набуття первісних знань та умінь ефективного та безпекового поводження з інформацією незалежно від її походження та виду;

Завдання – досягнення наступних результатів навчання:

знати:

 • сутності основних понять, їх тотожностей та відмінностей у сфері інформаційної безпеки;
 • взаємозв’язок інформаційної безпеки з інформаційним сувереніте­том, національною безпекою та правами людини;
 • основи державної та міжнародної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки та зміст основних положень нормативно-правових актів у сфері інформаційної безпеки;
 • основні принципи та правила поводження з інформацією;
 • реальні та потенційні загрози у сфері інформаційної безпеки та законодавчі шляхи їх запобігання;
 • основні методи маніпулювання свідомістю людини, впливу на суспільну думку з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • основні положення юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері;
 • зміст основних міжнародних договорів з питань інформаційної безпеки;
 • основні проблеми правового забезпечення інформаційної безпеки;

 вміти :

 • орієнтуватися у цілях та завданнях інформаційних потоків та конкретної інформації;
 • орієнтуватися у процесах які відбуваються у сферах забезпечення національної та міжнародної безпеки;
 • орієнтуватися у національному та міжнародному законодавстві, з регулювання інформаційних правовідносин та відшукувати необхідні нормативно-правові акти, та інформаційно-правові положення чинного законодавства, що стосуються питань забезпечення інформаційної безпеки;
 • застосовувати зазначені акти та інформаційно-правові положення у практичної діяльності, у тому числі, і під час розробки, впровадження та використання інформаційних технологій;
 • знаходити протиріччя та не вирішені питання правового регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки з метою їх вирішення;
 • орієнтуватися в положеннях адміністративного та кримінального права, які спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки;

навчально-методичний комплекс