Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Анотація

Анотація навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни: «Основи сімейного права»

Відноситься: до бакалавру

Метою – є формування базових знань, практичних умінь та навичок щодо застосування норм сімейного права України.

Завдання – формування у студента:

знань:

  • основних положень сімейного законодавства України;
  • міжнародних стандартів сімейного права;
  • державної сімейної політики України;
  • принципів сімейного права України;
  • особливостей практичного застосування норм сімейного права.

уміння:

  • володіти юридичною термінологією сімейного права;
  • застосовувати нормативні положення при вирішенні ситуаційних завдань;
  • формувати власну позицію, ґрунтуючись на теоретичній базі науки сімейного права.

навчально-методичний комплекс