Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

анотація

Анотація навчальної дисципліни

Назва навчальної дисципліни: «Правознавство»

Відноситься: до бакалавру

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів здатності розуміти специфіку державно-правових явищ, використовувати у професійній діяльності базові положення конституційного, цивільного, трудового, кримінального і адміністративного права.

Завдання – формування у студента:

 

ЗНАННЯ:

 • сутність держави і права, їх соціальне призначення;
 • основні положення Конституції України, систему державного управління;
 • конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина та їх гарантії;
 • основи правового регулювання майнових відносин юридичних і фізичних осіб;
 • загальні положення про трудовий договір, порядок прийняття і звільнення з роботи, нормування і оплату праці;
 • специфіку адміністративної і кримінальної відповідальності.

 

ВМІННЯ:

 • орієнтуватись у системі конституційного законодавства України, аналізувати його зміст;
 • ефективно захищати свої конституційні права;
 • аналізувати зміст і укладати основні види цивільно-правових договорів;
 • моделювати свою правову поведінку як власника майна, споживача, сторони у договорі купівлі-продажу, позики, найму (оренди) тощо;
 • самостійно контролювати дотримання своїх трудових прав при прийнятті на роботу та звільненні з роботи в процесі трудової діяльності;
 • визначати підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.