Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Вступ на базі повної загальної середньої освіти

На кафедрі готують спеціалістів в галузі Права за освітньою програмою “Право”.

Випускники кафедри є спеціалістами в таких галузях права: кримінальне право і процес,  цивільне право і процес, інформаційне право та безпека, інтелектуальна власність, міжнародне публічне та приватне право та інших.

Згідно з Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році, визначені наступні коефіцієнти на конкурсні предмети для вступу за сертифікатами ЗНО на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»:

1. Українська мова та література*
2. Історія України*
*  Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 рр.
3. Іноземна мова** АБО Математика*

** Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 рр.

Конкурсний бал = УМ*0,35 + ІУ*0,45 + ІМ/М*0,2

Коефіцієнт для документа про повну загальну середню освіту становить 0.
Конкурсний бал має бути не менше 140,0 балів.

З 2019-го року набір студентів за дипломом молодшого спеціаліста на cпеціальність 081 Право не здійснюється.

Терміни підготовки фахівців:

  • Денна – бакалавр (б) – 3 роки 10 місяців; бакалавр
  • Заочна – бакалавр (б) – 3 роки 10 місяців; бакалавр

Вартість навчання (одного року)  :

  • Денна – бакалавр (б) – 34 200 грн./рік
  • Заочна – бакалавр (б) – 25 000 грн./рік

Джерело на сайті Приймальної комісії

ГУРТОЖИТОК:

Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ:

01 серпня 2020 року Реєстрація електронних кабінетів
13 серпня 2020 року Початок подання заяв та документів
16 серпня 2020 року Закінчення прийому заяв та документів для вступників, які складають вступні випробування / творчі конкурси / співбесіди
22 серпня 2020 року Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти
27 серпня 2020 року Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням
31 серпня 2020 року Закінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням
05 вересня 2020 року Наказ на зарахування за держзамовленням
10 вересня 2020 року

 

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше

14 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб


Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови прийому до ЗВО 2020

Переглянути Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році

Довідкова інформація:

+38 (096) 282 77 11
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7 та 19

fsp.kpi.ua@gmail.com
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського