Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

Вступ за програмою підготовки бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу чи техікуму)

Умови вступу

Якщо обрана Вами спеціальність у КПІ імені Ігоря Сікорського входить до Додатку 4 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році, то Ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки ЗНО (якщо Ви його складали) та претендувати на місця за державним замовленням (якщо вони надаються за цією спеціальністю).

mladshiyspetsialist081-2

Якщо обрана Вами спеціальність не входить до Додатку 4 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році, то Ви маєте обрати один із двох варіантів:

  1. Вступ на споріднену для Вас спеціальність, тобто таку спеціальність, яка більшою мірою продовжує Вашу фахову підготовку, здійснюється за державним замовленням (якщо місця на обрану спеціальність надаються).
  2. Вступ зі зміною спеціальності на споріднену, на якій відсутнє бюджетне замовлення, або немає вільних місць у групі, в яку вступає абітурієнт, здійснюється  за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Перелік предметів для вступного випробуванн

  • Українська мова та література.
  • Історія України.

Терміни подачі документів

  • З 12 липня по 24 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

  • З 25 липня по 31 липня 2017 року

Вартість навчання:

  • Денна – бакалавр (б) – 24700 грн./рік
  • Заочна – бакалавр (б) – 14700 грн./рік

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму бакалавра спеціальністі 081 Право за інтегрованим навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня“молодший спеціаліст”

 

З розкладом роботи Приймальної комісії можна ознайомитись http://kpi.ua/work