Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Магістратура

ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО
СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

081 “ПРАВО” ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ЗНО.

Реєстрація для складання ЗНО – 14 травня – 05 червня 18:00

Якщо ти будеш навчатись у магістратурі за спеціальністю 081 Право, тобі доведеться складати вступні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року. Для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) , що має такі складові:

  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька мови).

Програма вступних випробувань під час вступу на основі бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” з використанням ЗНО

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 081 “Право” 2018 рік

СТРОКИ:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Спеціальності 081 Право
Реєстрація для складання ЗНО 14 травня – 05 червня 18:00
Реєстрація електронних кабінетів 14 травня –

05 червня 24:00

Початок прийому заяв та документів 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань 09 липня(Тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на

основі вступних іспитів)

Закінчення       прийому      заяв       та документів для осіб, які вступають

на основі результатів ЗНО

26 липня
Вступні     випробування

(згідно з розкладом, затвердженим                 головою відповідної атестаційної комісії)

Додаткові 14 -31 травня
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

 Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Терміни підготовки фахівців:

  • Денна – магістр (м) – 1,4 роки.
  • Заочна – магістр (м) – 1,4 роки.

ОПЛАТА НАВЧАННЯ (одного року):

Магістр, денна форма навчання –31 100 грн./рік.

Магістр, заочна форма навчання –16 100 грн./рік.

Оплата – посеместрово.

ГУРТОЖИТОК:

 Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

КОНТАКТИ

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власнотсі ФСП  КПІ ім. Ігоря Сікорського
Адреса: Київ – 03056, вул.. Борщагівська 124, корп. 19, кімн. 324
Телефон: +38 (044) 204 91 59