Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Магістратура

ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО
СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

081 “ПРАВО” ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ЗНО.

Якщо ти будеш навчатись у магістратурі за спеціальністю 081 Право, тобі доведеться складати вступні випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року. Подати заяву ти маєш з 2 по 9 липня, а скласти випробування 11 липня (іноземна мова) та 13 липня (право та загальні навчальні правничі компетентності).

для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) , що має такі складові:

  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

 Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Терміни підготовки фахівців:

  • Денна – магістр (м) – 1,4 роки.
  • Заочна – магістр (м) – 1,4 роки.

ОПЛАТА НАВЧАННЯ (дані на 2017 навчальний рік):

Магістр, денна форма навчання –27 600 грн./рік.

Магістр, заочна форма навчання –14 700 грн./рік.

Оплата – посеместрово.

ГУРТОЖИТОК:

 Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

КОНТАКТИ

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власнотсі ФСП  “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
Адреса: Київ – 03056, вул.. Борщагівська 124, корп. 19, кімн. 324
Телефон: +38 (044) 204 91 59