Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Магістратура

ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО
СТУПЕНЯ (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ) ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
081 «ПРАВО” ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ЗНО.

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно

до абзаців третього-сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

для вступу за спеціальністю 081«Право»– бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) , що має такі складові:

  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 081 “Право”

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПІД ЧАС ВСТУПУ НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 “ПРАВО” З ВИКОРИСТАННЯМ ЗНО

Умови прийому 2018 – http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/vstupna-kampaniya-2018/

 

Терміни підготовки фахівців:

  • Денна – магістр (м) – 1,4 роки.
  • Заочна – магістр (м) – 1,4 роки.

ОПЛАТА НАВЧАННЯ (дані на 2017 навчальний рік):

Магістр, денна форма навчання –27 600 грн./рік.

Магістр, заочна форма навчання –14 700 грн./рік.

Оплата – посеместрово.

ГУРТОЖИТОК:

 Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

 

КОНТАКТИ

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власнотсі ФСП  “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
Адреса: Київ – 03056, вул.. Борщагівська 124, корп. 19, кімн. 324
Телефон: +38 (044) 204 91 59