Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Аспірантура (PhD)

Випускова кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 Право. 

 Програма вступного іспиту PhD 2020 7.05

для осіб, що мають ступінь магістра за іншими спеціальностями, крім спеціальності Право.

Більш детальна інформація про вступ до аспірантури, зокрема, про терміни та порядок подання документів – на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

На кафедрі навчаються 5 аспіранта:

ПІП

аспіранта

Рік вступу Тема

дисертації

Науковий керівник аспіранта
1 СОЛОНЧУК

Ірина Вікторівна

2019 Теоретичні та методологічні засади охорони інформаційних правовідносин в умовах інформаційного суспільства. к.т.н., с.н.с., доцент Фурашев Володимир Миколайович
2 Найдьон

Яна Петрівна

2019 Інформаційно-методичне забезпечення розслідування, створення та поширення інформації порнографічного змісту, як кіберзлочину. д.ю.н., професор Лук’янчиков Євген Дмитрович
3 Бежевець

Алла Михайлівна

2018 Трансформація інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації: теоретико-прикладні проблеми правового регулювання. к.ю.н., доцент Петряєв Сергій Юрійович
4 КАЗЬМІРОВА

Інна Дмитрівна

2017 Методологічні та правові засади формування інформаційно-доказової бази шляхом тимчасового доступу до речей і документів. д.ю.н., професор Лук’янчиков Євген Дмитрович
5 СЄРАЯ

Анастасія Костянтинівна

2016 Процедура нотаріального посвідчення довіреності. Д.ю.н., доцент Маріц Дарія Олександрівна
ПІП  абітурієнта до аспірантури Рік вступу Напрям дослідження за науковою спеціальністю Науковий керівник аспіранта
1 ПАЛАМАРЧУК

Марина Андріївна

2020 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. к.ю.н., доцент Яшарова Марія Миколаївна
2 НАГНИБІДА

Анна Михайлівна

2020 12.00.07. – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право к.т.н., с.н.с., доцент Фурашев Володимир Миколайович
3 САЙ

Василь Ігорович

2020 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. к.ю.н., доцент Яшарова Марія Миколаївна
4 МИТРОХІН

Юрій Олександрович

2020 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. д.ю.н., доцент Маріц Дарія Олександрівна
5 САМЧИНСЬКА

Оксана Андріївна

2020 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. к.т.н., с.н.с., доцент Фурашев Володимир Миколайович