Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Аспірантура (PhD)

Випускова кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 Право. 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ при вступі до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право – для осіб, що мають ступінь магістра за іншими спеціальностями, крім спеціальності Право.

Більш детальна інформація про вступ до аспірантури, зокрема, про терміни та порядок подання документів – на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

На кафедрі навчаються 2 аспірант:

Прізвище  та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Сєрая Анастасія Костянтинівна 2016 Процедура нотаріального посвідчення довіреності к.ю.н., доц. Маріц Дарії
Казьмірова Інна Вікторівна 2017 Методологічні та правові засади формування інформаційно-доказової бази шляхом тимчасового доступу до речей і документів д.ю.н., проф. Лук’янчикова Євгена Дмитровича