Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Дисципліни

Освітній ступень  «Бакалавр»

Цивільне право (загальна частина) – Бежевець А. М., ст.викл.

Комп’ютерно-правові системи – д.т.н., професор Ланде Д.В., вик. Юдкова К.В.

Цивільне право (особлива частина) – Маріц Д. О., к.ю.н, доц.

Цивільне процесуальне право – Солончук І. В., ст. викл.

Кримінальне процесуальне право – Лук’янчиков Є. Д., д.ю.н., проф.

Основи інформаційного права – Баранов О. А., д.ю.н., проф., Фурашев В. М., к.т.н, доц.

Основи інформаційної безпеки – Фурашев В. М., к.т.н., доц., Петряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

Інформаційне суспільство і право – Золотар О. О., к.ю.н., доц.

Криміналістика – Петряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

Правова інформатика – д.т.н., професор Ланде Д.В.

Судова експертиза – Петряєв С. Ю., к.ю.д., доц.

Сімейне право – Бежевець А. М., ст. викл.

Судова експертиза – Петряєв С. Ю., к.ю.д., доц.

Судова медицина – Чорний М. В., к.м.н., доц.

Основи юридичної клінічної практики – Бежевець А. М., ст. викл.

Правове регулювання авторського права – .Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Право промислової власності – Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Захист прав інтелектуальної власності – Гордієнко С. Г., д.ю.н., доц.

Інформаційне право – Баранов О. А., д.ю.н., с.н.с., Фурашев В. М., к.т.н., доц

Правові аспекти інформаційної безпеки – Фурашев В. М., к.т.н., доц., Петряєв С. Ю., к.ю.н., доц.

Міжнародне інформаційне право – Золотар О. О., к.ю.н., доц.,

Освітній ступень  «Спеціаліст»

Теорія доказів – Камоцький О. Б., к.ю.н., доц.

Проблеми інформаційного права – Баранов О. А., д.ю.н., проф., Фурашев В. М., к.т.н, доц.

Особливості договорів у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності – Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Особливості експертного дослідження об’єктів права інтелектуальної власності – Лук’янчиков Є. Д., д.ю.н., проф.

Освітній ступень  «Магістр»

Договірне право – Когут Н. Д., к.ю.н., ст. викл.

Особливості договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності – Кодинець А. О., к.ю.н., доц.

Проблеми права промислової власності або Проблеми авторського права і суміжних прав – Гордієнко С. Г., д.ю.н., доц.

Сучасні методи інформаційного та соціально-правового моделювання – д.т.н., професор Ланде Д.В., вик. Юдкова К.В.

Проблеми інформаційного права – Баранов О. А., д.ю.н., с.н.с.

Правові аспекти функціонування систем електронного управління (e-governance) –  Фурашев В. М., к.т.н, доц.

Інноваційна діяльність та право інтелектуальної власності – Гордієнко С. Г., д.ю.н., доц.

Проблеми ІВ в Україні – Гордієнко С. Г., д.ю.н., доц.

Правове регулювання інноваційної діяльності – Гордієнко С. Г., д.ю.н., доц.