Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Казьмірова Інна Вікторівна

оооВикладач кафедри

Юрисконсульт 1 категорії відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління НТУУ «КПІ»

У 2016 році з відзнакою закінчила факультет соціології і права НТУУ «КПІ». Спеціальність: правознавство. Кваліфікація: юрист.

Навчальні дисципліни: основи права, правознавство, трудове право, сімейне право, право в галузі реклами та PR.

Сфера наукових інтересів: кримінальне провадження на підставі угод; тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Казьмірова І.В. Захист інформації в Україні // VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді “Світ інформації та телекомунікацій – 2011” (м. Київ, 27-28 квітня 2011 р.): Зб. тез. – К.: ДУІКТ, 2011. – С.146-147.
  2. Казьмірова І. Право на донорство // Матеріали XV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Дні Науки ФСП” “Феномен системної кризи сьогодення в інтерпретаціях сучасної гуманістики” ([25-26 квітня] 2012 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, І.І. Федорова, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – C.172-173.
  3. Казьмірова І.В. Угода як підстава звільнення від відбування покарання з випробуванням // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([20-21 березня] 2013 р. м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.191-192.
  4. Казьмірова І.В. Чинники успішного розвитку юридичних клінік // Взаємодія загальноосвітніх навчальних закладів та юридичних клінік в правопросвітній роботі: стан та перспективи розвитку в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. ([Київ], 9 квітня 2013 р.). – К.: “Авалон-Принт”, 2013. – С.54-55.
  5. Казьмірова І.В. Запровадження суду присяжних у кримінальному судочинстві України // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” ([26-27 березня] 2014 р. м. Київ) / Уклад.: І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К., 2014. – С.162-164.
  6. Казьмірова І.В. Кримінальне провадження на підставі угод: окремі питання практичної реалізації // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 6-7 листопада 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 116 с.
  7. Казьмірова І.В. Правова інформація: поняття та джерела // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. -150 с.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

e-mail: innavictorivna@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59