Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Чернишина Анна Георгіївна


7.1. Чернишина Анна ГеоргіївнаПосада:
 завідуюча лабораторією, методист навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій.

У 2014 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами»

В 2018 році отримала диплом магістра за спеціалізацією «інформаційне право та право інтелектуальної власності», спеціальність 081 Право

Сфера наукових інтересів: інформаційне право, комп’ютерні технології, …

Публікації:

Проблемні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки/ Петряєв С.Ю., Чернишина А.Г. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : збірник матеріалів науково-практичної конференції (19.03.2015) – К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – 512 с.

Проблемні питання підготовки юристів у галузі інформаційного права та шляхи їх вирішення/ Петряєв С.Ю., Чернишина А.Г // Правова інформатика : науковий журнал. – К. : Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, № 3(15) 2015.

Класифікація інформаційних систем /Юдкова К.В., Чернишина А.Г. // Правова інформатика : науковий журнал. – К. : Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, № 3(15) 2015.

Аспекти маніпуляцій ЗМІ //Информационные технологии и безопасность: материалы XV международной научно-практической конференции (21.10.2015) – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015.-250с.

Об’єкт пропаганди-молодь // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 р., м. Київ – Київ. – ТОВ «ІВА». – 2015. – 172 с.

Шляхи до інформаційного суспільства // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації: матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень/ Київ: НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. Вип.1. – 128 с.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

e-mail: anna.chernyshyna@gmail.com
тел.: 204-91-59