Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 39, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №19, кімн. 324
+38 (044) 204 91 59 kipp_fsp_kpi@ukr.net

Баранов Олександр Андрійович

Баранов

Професор кафедри.

Доктор юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 № 988).

Олександр Андрійович понад 20 років обіймав керівні посади в державних органах.

На посаді першого заступника Голови Державної служби України з питань технічного захисту інформації доклав значних зусиль до формування та становленню системи інформаційної безпеки в Україні. В якості заступника Голови Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України, першого заступника Голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України відповідав за Національну програму інформатизації України, був її першим Керівником. На цих посадах, а також в якості директора Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації України відповідав за такі важливі для інформаційної сфери питання, як розвиток інформаційного суспільства, формування та вдосконалення телекомунікаційного і поштового ринків, забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України, впровадження технологій цифрового телебачення і т.п., співпрацю з міжнародними організаціями у цих сферах.

Є членом Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України з 1998 року.

Викладає курс з інформаційного права.

Кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.

Опубліковано понад 10 монографій, 26 свідоцтв на винаходи, понад 140 наукових праць, публіцистичних статей з проблематики інформаційного права, інформатизації, складних систем управління, інформаційної безпеки, телекомунікацій тощо. Є співавтором понад 20 законопроектів, а також Модельного інформаційного кодексу, прийнятого Міжпарламентською асамблеєю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

О.А. Баранов має дві вищі освіти: технічну та юридичну.

Наукові публікації

Основні наукові праці:

 1. Баранов О. А. Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика : монографія / О. А. Баранов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 497 с.
 2. Баранов О. А. Інформаційне право України : стан, проблеми, перспективи / О. А. Баранов. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – 316 с.
 3. Баранов А. А. Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности / А. А. Баранов. – К. : ТОВ «Видавничий дім Дмитра Бураго», 2012. – 352 с.
 4. Баранов А. А. Интернет : объект правоотношений и предмет регулирования : Монография / А. А. Баранов. – К. : Ред. журн. «Право Украины», 2013. – 144 c. – (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины»; вып. 30).
 5. Баранов А. Права человека и защита персональных даннях / А. Баранов, В. Брыжко, Ю. Базанов. – К. : Государственный комитет связи и информатизации Украины,2000 г. – 280 с.
 6. Баранов О. А. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова, І. Г. Малюкова. – К. : Поліграф-Плюс, 2007. – 254 с. – Зі змісту : Баранов О. А. Досліджування нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні / О.А. Баранов, І.Б. Жиляев. – Розд. 3. – С. 33-68.
 7. Правова доктрина України : у 5 т. – Харків. : Право, 2013. Т. 2 : Публічно-правова доктрина України / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, М. П. Кучерявенко та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка. – 864 с.– Зі змісту : Баранов О. А. Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавcтва України / О. А. Баранов, В. Г. Пилипчук, В. С. Цимбалюк. Розд. 5. – С. 780–806.
 8. Баранов О.А. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IoT) – ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗУМНИХ КОНТРАКТІВ/“Інформація і право” № 4(23)/2017
 9. Баранов О.А. ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. – 318 с. (С. 18-42).
 10. Баранов О.А.:  «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» ЯК ПРАВОВИЙ ТЕРМІН/ Юридична Україна  №2-6 , 2016. – с.96-103
 11. Баранова О.А. IoT и модель радиочастоты-часть 1/ Інформація і право. – 2017. – № 2. – С. 41-50.
 12. Баранов О.А. IoT и модель радиочастоты-часть 2/ Інформація і право. – 2017. – № 3. – С. 73-84.

Контактна інформація

e-mail: baa_1@ukr.net
тел.: +38 (044) 204 91 59
Сторінка викладача: http://intellect.its.kpi.ua/profile/boa33